Manifest en Essays

MANIFEST

De Vrouwenpartij belooft een nieuw politiek landschap te creëeren met vrouwenoplossingen voor elk maatschappelijk probleem.
20 juni 2019

Daarbij gaat het de Vrouwenpartij niet om gelijke rechten voor vrouwen!

Het gaat de Vrouwenpartij om Nederland een alternatieve toekomst te bieden door alle problemen waar we nu mee kampen en komen te kampen versneld op te lossen dan wel te voorkomen met vrouwenlogica. Er bestaan namelijk weinig problemen die niet door mannenlogica veroorzaakt zijn.

Het oplossen van problemen, nationaal en internationaal, gebeurt in een veel te laag tempo. Met mannenlogica is het veelal achter de feiten aanlopen. Pas als de problemen een crises veroorzaken wordt er halfhartig opgetreden.

Een belangrijke reden is dat mannenlogica materie en de harde wetenschappen als heilig beschouwen en daarom moeilijk kunnen omgaan met verandering en de onvoorspelbare toekomst. In materie is het hoofdbeginsel kans. Dit in tegenstelling tot ons vrouwen die het leven als basis van ons bestaan zien en weten hoe je met de beweging en het ritme van het leven in de maatschappij moet omgaan. Voor ons vrouwen is oorzaak het hoofdbeginsel.

Kans gaat samen met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Oorzaak geeft zekerheid en voorspelbaarheid.

Mannenpolitiek is van oudsher gebaseerd op verdeel en heers strategieën en het innemen van en het vasthouden aan een Groot Gelijk. Zie de fragmentering van de maatschappij door belangengroepen, partijen, geloven…..met alle gevolgen van dien.

Vrouwenlogica ziet niets in verdeeldheid waarbij het altijd ten koste gaat van andere groepen, partijen, geloven, die in de minderheid zijn en benadeeld worden.

Wij geloven niet in een democratie waar 51% tegen de wil van 49% in kan gaan. Wij geloven in samenwerken waar rekening wordt gehouden met iedereen.

Vrouwenlogica pakt de kern van zaken aan en komt met voor iedereen begrijpbare oplossingen. Bij de Vrouwenpartij gaat de economie niet voor gezondheid, niet voor het klimaat, niet voor de mens. Bij de Vrouwenpartij staat het individu altijd op de eerste plaats. Wij accepteren geen mannensmoesjes als ‘kan niet’, vrouwenlogica kent geen ‘kan niet’ en vraagt ‘hoe kan het (wel)?’

Eenheid, harmonie en samenwerking zijn de grondprincipes waarop de Vrouwenpartij gestoeld is.

______________

Enige uitleg over de natuur van mannenlogica:

  • mannenlogica stopt niet bij de feiten. De man moet van alles iets vinden. Feiten zijn ok, maar ook zo saai. Het gaat om wat je er van vindt en vervolgens wie er gelijk heeft of meer gelijk. Haantjesgedrag!
  • mannenlogica moet alles complex en ingewikkeld maken. Eenvoud past niet bij de intellectuele man? Het moet uitdagend zijn, je moet je kunnen onderscheiden.
  • met mannenlogica word je het nooit eens. Alles wat besloten wordt is een compromis. Het beste is niet mogelijk, alleen het beste compromis. En als je er niet uitkomt is de uitweg: nieuw onderzoek, een commissie instellen, waardoor alles heel veel langer duurt en iedereen gefrustreerd raakt (behalve zij die juist alles willen uitstellen!)
  • mannenlogica gaat samen met absolute cijfers, zonder variatie. Dat is alleen geldig bij fysieke zaken waarbij alles zich blijvend herhaalt.
  • het leven, zoals gemeten in de economie, blijft voor mannen een raadsel. Vrouwenlogica gaat samen met leven, het leven waarin alles varieert. Het leven is geen raadsel voor vrouwen.

Mannenlogica is kunstmatig, vrouwenlogica levend![/vc_column_text][vc_column_text]


Onderwerp: De tijdgeest en de Vrouwenpartij

De Vrouwenpartij is een partij van de tijdgeest! Misschien wel de enige?

Maar wat is het begrip tijdgeest precies?

De tijdgeest manifesteert zich als een sturende beweging op elk vlak van het leven en de maatschappij. De bekendste beweging is die van de mode: de tijdgeest van mode. De beweging van de tijdgeest is onafhankelijk van de mens. De mens kan alleen volgen, niet sturen of aansturen. Logischerwijs volgt daaruit dat de tijdgeest bepalend is voor wat er in de maatschappij staat te gebeuren.
De mens zelf kan wel bepalen of hij of zij meegaat met de beweging van de tijdgeest in een bepaald aspect. Wij hoeven niet mee te gaan met de mode of met wat dit jaar politiek correct is. Het is onze eigen keuze. Hierdoor is het ook mogelijk dat we in een aantal van de gevallen meegaan met de tijdgeest en in de andere gevallen ons kunnen vasthouden aan een eigen gelijk, een eigen mening of standpunt welke niet samenvalt met de tijdgeest.

Mannen en vrouwen en de tijdgeest
Mannen hebben weinig contact met de tijdgeest omdat zij voornamelijk in hun hoofd leven. De mentale tijdsgeest gaat niet veel verder dan wat en wie is politiek correct, wat gaan de beurzen doen en wanneer kunnen we naar Mars.
Vrouwen leven veel meer in gevoel waar de tijdgeest zich beweegt volgens de wetten van de ‘wetenschap van leven’ en voelbaar is op elk vlak van de maatschappij. Contact met de tijdgeest van het leven en de maatschappij is bij vrouwen aangeboren. Via de tijdgeest voelen zij aan wat er gaat gebeuren, omdat de tijdgeest de richting van de beweging aangeeft.

De tijdgeest van nu
De huidige tijdgeest is qua beweging bijzonder vrouwgericht en vrouwondersteunend. Op vrijwel elk vlak van maatschappelijke bewegingen groeit de invloed van het vrouwelijk bewustzijn. Niet alleen in getal en gelijkheid maar ook in waarden en vooral de feminine waarden. We zien het in ‘terug naar de menselijke maat’, ‘evenredigheid in onderwijs en inkomen’, maar ook in de ‘MeToo’ beweging, de ‘Black Lives Matter’ beweging, de LHBTI beweging en in de opkomst van collectieve samenwerkingsverbanden.

Nederland en de tijdgeest
Nederland heeft vanwege zijn conservatisme vaak de neiging om tegen de tijdgeest in te gaan.
Voorbeelden:
1. de grootste tijdgeest beweging in arbeid is de creatie van meer dan een miljoen ZZP-ers. De regering en de partners (bedrijven en vakbonden) doen er echter alles aan om tegen de tijdgeest in te gaan en ZZP-ers te dwingen terug te gaan in hun hok.
2. de grootste tijdgeest beweging in de organisatie van de maatschappij is decentralisatie van macht met als voorbeelden:
a. consumenten en bedrijven wekken hun eigen elektriciteit op;
b. het toekomstig ‘basisinkomen voor iedereen’ zal de centrale macht over burgers grotendeels breken;
c. erkenning van alternatieve geneeswijzen zal de burger nieuwe keuzes geven.
Deze tijdgeest beweging kan enorm gestimuleerd worden, maar de overheid wil deze toekomst bewust niet naar voren halen.
3. de grootste tijdgeest beweging in de politiek is klimaatgericht en pandemiegericht. De regering aarzelt om toe te geven dat klimaatverandering de oorzaak is van natuurrampen en is in de pandemie het roer regelmatig kwijt.
De vooruitstrevende en noodzakelijke Green Deal wordt niet enthousiast verwelkomd, omdat de tegen-lobby teveel macht en invloed is gegeven.
Voor de volledigheid: lobbyen gaat tegen de tijdgeest van transparantie in.
De Vrouwenpartij is voor nieuwe verkiezingen omdat de tijdgeest aangeeft dat het tijdperk Rutte voorbij is en nieuw leiderschap de steun van de tijdgeest heeft.

De Vrouwenpartij is de partij van de tijdgeest. In niets gaat zij in tegen de tijdgeest. In alles laat de Vrouwenpartij zich leiden door welke toekomst de tijdgeest aangeeft en laat voelen.
De geboorte van het individu in de 60-er jaren heeft haar roerige jeugd achter zich en kan in deze tijd de verantwoordelijkheid voor de toekomst aan. In alles wordt het individu gesteund door de tijdgeest en wees daarom gewaarschuwd voor de krachten die de vrijheid van het individu proberen in te perken.
En …. wij vrouwelijke individuen zijn voor de tijdgeest evenwaardig!

30 juli 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]Mannen zijn van de details, vrouwen van het geheel.
24 augustus 2020
Wanneer mannen op de details focussen, dan is het niet anders dan dat zij ‘hun’ details vergroten ten opzichte van de rest om hun punt te bewijzen, te versterken.
Vrouwen focussen van nature op het geheel. Met een gezin kun je niet zeggen: ik heb de meeste kinderen eten gegeven, naar bed of school gebracht, voor de meesten kleren gekocht of zakgeld gegeven. Hoe vaak doen mannen zoiets wel in hun werk, in een discussie, in hun leven?
Mannen kunnen alleen zaken overzien door van alles uit te sluiten, er buiten te laten. Twee voorbeelden:
– medicijn onderzoek gebeurd altijd bij patiënten met slechts 1 aandoening, nooit met twee (ernstige) aandoeningen. Maar die zogenaamde goed onderzochte en goedgekeurde en dus veilige medicijnen worden wel in de meeste gevallen gegeven aan patiënten met meer aandoeningen. Het effect van het betreffende medicijn op andere aandoeningen die een patient kan hebben wordt nooit onderzocht. Want……te duur, te moeilijk, te onzeker…..kortom onmogelijk. Hoeveel personen overlijden elk jaar ten gevolge van medicijngebruik?
– de effecten van politieke regels, bij besluiten, maatregelen en wetten, worden nooit op alle parameters berekent! De vraag moet zijn: wat is het effect op de werkeloosheid, het effect op het milieu, het klimaat, ons welzijn, op alle groepen mensen in de maatschappij zoals boeren, welzijn-verzorgers, onderwijzers, alleen-staanden, gezinnen, kinderen, vrouwen, zzp-ers, gehandicapten, bejaarden, etc. Mannen zullen altijd filteren om een betere uitkomst te krijgen. Mannen hebben het vaste credo: je kunt niet met alles rekening houden, dus moet je leren leven met onverwachte, met mogelijk negatieve en ongewilde effecten.

Vrouwen kijken naar het geheel en vragen zich af wat het beste is voor iedereen. Een universeel basisinkomen bijvoorbeeld. Slecht voor niemand en zeker betaalbaar. Niemand wordt uitgesloten of buitengesloten en iedereen krijgt toegang tot de mogelijkheid van een eigen leven. Voeg daarbij gratis onderwijs, gratis zorg en openbaar vervoer en je komt een heel eind qua harmonie in onze maatschappij.
Vergeet hierbij niet dat 67plussers al een universeel basisinkomen hebben dat AOW heet, dat onderwijs vroeger tot en met de universiteit gratis was en de meeste mensen gratis in het ziekenfonds zaten. ‘Dat kan niet meer’ is geen rationeel tegenargument. De basis van onze maatschappij is dat iedereen gelijke rechten heeft en dat niemand uitgesloten wordt. In de huidige maatschappij heeft niet iedereen gelijke rechten en velen worden of voelen zich buitengesloten.
Er is iets fundamenteels fout aan onze maatschappij zoals hij nu ingericht is. De machtigen en rijken hebben het voor het zeggen in vrijwel alles. Macht wordt niet gedeeld en rijkdom net zo min.

Het vertrouwen in de menselijke maat is op vele fronten verdwenen, terwijl ons leven op allerlei terreinen bedreigd wordt. Waar is de benodigde daadkracht, waar liggen de oplossingen om onze toekomst veilig te stellen.[/vc_column_text][vc_column_text]


De Vrouwenpartij is in beginsel tegen copyright en patenten en voor opheffing ervan. Informatie en kennis horen te allen tijde gratis beschikbaar te zijn voor alle burgers en bedrijven.

15 juli 2021
Het opheffen van copyright en patenten zal een enorme economische en psychologische stimulans zijn om te groeien.

Het opheffen van copyright betekent dat elke persoon gratis toegang krijgt tot alle boeken ter wereld, tot alle tijdschriften en tot alle wetenschappelijke artikelen en die ook via links mag verspreiden. Zonder copyright verplichtingen zou de aloude bibliotheek een centrum kunnen worden voor het gratis uitlenen van alle soorten e-boeken, luisterboeken en e-tijdschiften.
Bedenk in dezen ook hoe oneerlijk en onrechtvaardig het is om kinderboeken niet gratis voor kinderen te maken. Kinderen, vrouwen en bejaarden zijn de kwetsbare groepen in de maatschappij en zeker voor kinderen en bejaarden hoort ‘alles’ gratis en toegankelijk te zijn (openbaar vervoer, musea, concerten, pretparken, zwembaden, dierentuinen enz.)

Het internet is een voorbeeld waar ‘alles’ gratis toegankelijk en verspreidbaar is voor iedereen. De muziek streamingdiensten laten zien dat ‘alle’ muziek voor iedereen gratis te beluisteren is. De streamingdiensten van beeld laten hetzelfde zien: duizenden films en series per maand voor minder dan een bioscoopkaartje. Ook bij tijdschriften, (luister) boeken en podcasts zijn ‘streaming’ diensten zich aan het ontwikkelen. Het zijn de voorbeelden die aangeven dat al deze zaken anders georganiseerd kunnen worden. Vergeet niet dat deze ontwikkelingen lange tijd onzichtbaar en onmogelijk waren voor de muziek- en beeldmaatschappijen.
Nieuwe en doorontwikkelde technologieën, die nieuwe verdienmodellen mogelijk maken en de consument door reclames gratis of met zeer goedkope abonnementen alles ter wereld laten zien, lezen en horen, laten zien dat de beperkende factor copyright omzeild kan worden.

Patenten zijn van een andere orde en zorgen voor een enorme vertraging op zovele fronten in de voortgang en evolutie van de wereld. De vraag is: waarom kunnen nieuwe verdienmodellen de beperkingen van patenten niet opheffen of omzeilen? De overheid kan het voortouw nemen en er voor zorgen dat belanghebbenden volgens redelijke principes gecompenseerd kunnen worden. Niet afwachten maar vooruitkijken en daadkracht en creativiteit tonen waar het proces versneld kan worden.

Het laatste overtuigende voorbeeld zijn de patenten op de corona vaccins, met gevolg dat miljoenen mensen op de wereld het leven laten en zullen laten. Zonder patentbescherming zouden honderden laboratoria in de wereld die nu andere vaccins produceren de corona vaccins kunnen produceren en in relatief korte tijd de volledige vaccinatie van de wereldbevolking mogelijk maken. Zonder de opheffing van de patenten hebben corona-varianten veel meer tijd om zich verder te ontwikkelen met alle gevolgen van dien.
De Vrouwenpartij vindt het crimineel om farmaceutische bedrijven, die miljarden verdienen aan de coronavaccins (die vaak door universiteiten met ons belastinggeld zijn ontwikkeld), te blijven beschermen met copyright op de patenten.

Vandaag in het nieuws: ‘Willen wij het zo houden?’‘De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft een fiscale structuur opgezet om de miljarden die het ontvangt voor zijn coronavaccin, onder te brengen in belastingparadijs Zwitserland. De patenten op het vaccin, dat met hulp van universiteiten en overheidssubsidie is ontwikkeld, zijn ondergebracht in een ander belastingparadijs: de Amerikaanse staat Delaware.’
Zoals informatie gratis hoort te zijn voor iedereen, hoort kennis ook gratis te zijn voor bedrijven. Via patenten wordt kennis verhandeld en worden licenties aan de hoogste bieder verkocht. Kennis behoort de mensheid toe en kan principieel niet het bezit van bedrijven zijn!

Het principe van kennis is dat je het direct en gratis kan delen. ‘Ik heb een idee en vertel het je. Daardoor is het ook jouw idee geworden en kan je het ook verspreiden.’ Dat idee hoort niet beschermd te worden met patenten en andere beperkingen. Het is een kwalijke eigenschap van de mens om ideeën niet met iedereen te willen delen. We veroordelen allemaal het egoïsme van anderen, maar we zijn tegelijkertijd ook allemaal blind voor ons eigen egoïsme. Zoals geld verdienen ten koste van anderen gemeengoed is. Maar wat iedereen ter discussie hoort te stellen en te veroordelen. We hopen echter dat wij degenen zullen zijn die winnen. Dat onze winst het verlies van de ander kan zijn, willen we niet zien en weten, toch?[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]De Kijk van Vrouwen[/vc_column_text][vc_column_text]#MeToo

De Kijk van Vrouwen

De Toekomst volgens Vrouwen

Vrouwen Oplossingen[/vc_column_text][vc_column_text]Economie & maatschappij[/vc_column_text][vc_column_text]Basisinkomen

Duurzaamheid

Economie & maatschappij

Gezondheid

Klimaat

Onderwijs uit de toekomst

Vervoer van de toekomst

Wonen: het nieuwe wonen

Zorg van de toekomst[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

RSS
Follow by Email