Blog

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional – Kinderopvangtotaal

Commentaar Vrouwenpartij: het grootste bezwaar tegen gratis kinderopvang weggenomen! Er staan 100.000 mensen klaar die zich willen laten omscholen tot pedagogisch medewerker.

De gebruikelijke kortzichtige argumenten 
Dit zijn de gebruikte argumenten van kinderopvangorganisaties en van de kinderopvang zelf: ‘Gratis kinderopvang kan niet, want er is nu al een groot tekort aan personeel’, ‘Onmogelijk om genoeg gekwalificeerd personeel naar de kinderopvang te krijgen als kinderopvang gratis wordt’, ‘Gratis kinderopvang is niet mogelijk in de komende 10 jaar’. Vooroordelen regeren. Kinderopvangorganisaties en kinderopvangen missen het contact met de gehele arbeidsmarkt en het verstand dat de basis vormt van inzicht.

De werkelijkheid
Eén van de gevolgen van de Covid crisis is dat mensen massaal voor ander werk konden kiezen. Voor de crisis werd het aantal als zinloos gekarakteriseerde banen geschat op 25% van het totaal aantal banen. In de ogen van de werknemer zinloos, zelfs nutteloos, werk dat je alleen deed voor het geld. Overstappen naar meer zinvol werk werd na de crisis een mogelijke keuze voor honderdduizenden werknemers.
Onder die omstandigheden is het duidelijk dat er nog vele honderduizenden personen zullen zijn die meer zinvol werk ambiëren.
In het onderzoek werden ondanks de onbekendheid met werken in de kinderopvang al 100.000 personen gevonden die een opleiding wilden volgen tot kinderopvang medewerker (pedagogisch professional).

Opleiding tot pedagogisch professional
De opleiding kan in 10 maanden voltooid worden. Tweemaal per maand is er een dagbijeenkomst op locatie of via ZOOM. Lesvoorbereiding kost een dag of 2 avonden per keer. De begeleiding is professioneel.
Door een versoepeling aangekondigd door de minister ben je al inzetbaar op de kinderopvang als je de zij-instroomster opleiding tot pedagogisch professional gestart bent. Door het behalen van deelcertificaten bereik je direct een hogere loonschaal. Bij afronding van de studie kom je in schaal 6 met een inkomen van €2539 per maand.

Baan met een toekomst
De kinderopvang heeft toekomst. Vroeger was de kinderopvang een kinderspeelplek. Peuters bezig houden en niet meer. Maar tegenwoordig met de leesvaardigheid problemen wil het ministerie meer nadruk leggen op vroege ontwikkeling op de kinderopvang om latere problemen te voorkomen. Voor de kinderopvang medewerkers zal dit tot gevarieerder en interessanter werk met peuters leiden.
Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat de eerste 1000 dagen van een peuter bepalend zijn voor de toekomst van en mogelijkheden bij het kind. Een kind alleen laten spelen op de kinderopvang is een achterhaald concept en maakt geen gebruik van het enorme potentieel aan ontwikkeling dat bij een peuter aanwezig is.
Weet wel dat een peuter zoveel liever iets leert dan dat het relatief doelloos speelt. ‘Een peuter moet juist spelen’, is een naïef standpunt, gebaseerd op onwetendheid.

De kinderopvang is ideaal voor kind en ouder
De kinderopvang is ideaal voor de peuter en voor de ouders. Want de ontwikkelingsmogelijkheden thuis zijn beperkt, het sociale aspect ontbreekt grotendeels en in een tijd van sociale media komt de peuter ongemerkt te vaak op de tweede plaats. Een peuter leert zoveel meer op de kinderopvang, terwijl de ouders doordeweeks ontlast worden. Een win-win spel.

Lees hier het artikel: Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

5 juli 2024

Het is geen geheim dat er nog steeds een groot tekort is aan personeel in de kinderopvang. Er staan nog steeds rond de 7.000 functies open. Ziet de toekomst er daarom somber uit? Nee. Uit een onderzoek van Randstad blijkt namelijk dat er maar liefst 100.000 mensen staan te popelen om zich te laten omscholen tot pedagogisch professional.
Tamara Petter is programmamanager Kinderopvang bij Randstad. Samen met haar collega’s deed ze onderzoek naar het personeelstekort in de kinderopvang. Ze analyseerden bergen data en voerden honderden constructieve gesprekken met onder andere het ministerie, branche- en belangenorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en talenten. Hierdoor kwamen zij en haar collega’s tot zeer belangrijke inzichten. Petter: ‘We hebben niet de illusie dat er één kant-en-klare oplossing is voor dit probleem, maar we zien wel dat de kinderopvang ontzettend veel potentie heeft. Dankzij dit onderzoek zijn we er onder andere achter gekomen dat er ruim honderdduizend mensen bereid zijn om over te stappen naar de kinderopvang.’

Wie o wie?
Dat er zoveel mensen bereid zijn om zich te laten omscholen, is natuurlijk positief. Maar wie zijn deze mensen en waar werken ze nu? ‘Het gaat vooral om mensen die al tien tot vijftien jaar in hetzelfde beroep werkzaam zijn’, aldus Petter. ‘De functies die ze bekleden zijn uiteenlopend. Toch kunnen we ze opdelen in grofweg twee groepen. De ene helft van deze honderdduizend mensen heeft een baan in het ongeschoolde arbeidsproces. Denk hierbij aan de dienstverlenende kant, zoals winkelmedewerker of schoonmaker. De tweede grote groep heeft een mbo-opleiding genoten en werkt veelal in een zorg/beautygerelateerde functie als kapper of schoonheidsspecialist.’

‘De kinderopvangsector is eigenlijk vrij onbekend bij deze mensen’

Onbekend maakt onbemind
Fijn dat uit dit onderzoek is gebleken dat de bereidheid tot omscholing groot is. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze mensen voor de kinderopvang kiezen? Daar heeft Petter wel wat ideeën over: ‘Toen we erachter kwamen dat veel mensen interesse zouden hebben in een functie als pedagogisch professional, zijn we een vervolgonderzoek gestart. We hebben gekeken wat er nodig is om die mensen zover te krijgen. Een belangrijk aspect dat we tegenkwamen is dat de kinderopvangsector eigenlijk vrij onbekend is bij deze mensen. Ze hebben geen idee van het bestaan van de functie van pedagogisch professional of doen allerlei aannames over de kinderopvang die niet kloppen. Zo heb ik heel wat personen gesproken die denken dat werken in de kinderopvang betekent dat je de hele dag luiers aan het verschonen bent. Als je ze uitlegt wat kinderopvang nog meer betekent, zie je dat ze meer interesse voor dit beroep krijgen. Het is dus deels een kwestie van het vergroten van bekendheid.’

Kinderopvang in het vizier
Waarom de bekendheid rond kinderopvang laag is, legt Petter uit: ‘Er is weinig publiciteit rond kinderopvang. In het nieuws wordt veel over onderwijs gesproken, maar kinderopvang komt nauwelijks aan bod. Zo las ik laatst een stuk in de krant dat ging over de uitbreiding van chipmachinefabrikant ASML. Er stond bij dat er hierdoor veel banen gecreëerd zouden worden en er automatisch ook meer basisscholen in de regio uit de grond moesten worden gestampt. Nergens las ik iets over de nieuwe kinderopvangcentra die ook gebouwd moeten worden. Het is een klein detail, maar zoiets heeft grote impact. Veel mensen zien kinderopvang over het hoofd; ze hebben het niet in het vizier.’

Opleiding
Dat al deze honderdduizend mensen uit het onderzoek bereid zijn tot omscholing is duidelijk, maar kunnen ze de opleiding wel aan? ‘We hebben gekeken naar wat er nodig is om deze mensen over de streep te trekken’, aldus Petter. ‘Natuurlijk zijn er altijd mensen die eerst ja zeggen, maar later toch afhaken. Daarom zijn we met een aantal personen aan de slag gegaan die interesse hebben in omscholing. Met hen zijn we op een laagdrempelige manier gaan oriënteren. Wat betekent het om in de kinderopvang te werken? Wat zijn de werkzaamheden die je uitvoert en welke verantwoordelijkheden heb je? Na deze oriëntatie haakte 25 procent toch af. Dit betekende dat de mensen die we overhielden op een meer weloverwogen manier “ja” konden zeggen tegen de omscholing.’

‘Zorg dat de opleiding opgedeeld kan worden in kleine stapjes’

Volgens Petter is het voor deze groep ook belangrijk om de opleiding op te kunnen delen in kleine stapjes. ‘Zoals ze nu in het onderwijs ook doen met deelcertificaten bijvoorbeeld. Voor niet iedereen is het haalbaar om de opleiding binnen een jaar af te ronden. Ik zou zeggen: maak het behapbaar. Misschien kan iemand eerst worden ingezet als groepshulp, om zich daarna langzaam op te kunnen werken tot pedagogisch professional.’

Geen kant-en-klare oplossing
Petter is positief over de toekomst van de kinderopvang, maar vertelt wel dat er nog heel wat drempels moeten worden overwonnen. ‘Een probleem waar kinderopvangorganisaties tegenaan lopen, is dat ze weinig tijd hebben om mensen in opleiding de begeleiding te bieden die nodig is. Het vraagt soms echt om een aanpassing in beleidsvoering.’
Daarnaast is het ook belangrijk om te blijven kijken naar het huidige personeel en wat er voor nodig is om hen te behouden en tevreden te blijven stellen. ‘Er is, zoals ik zei, geen kant-en-klare oplossing, maar de potentie is er. Nu wordt het tijd dat de branche de deuren wagenwijd openzet voor het talent. Dat kan niemand alleen, samenwerking is de sleutel tot het benutten van het potentieel. Er liggen voldoende kansen voor de kinderopvang. Als we deze kansen blijven benutten, zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet.’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste vrouwenberichten uit de media

Children’s daily sugar consumption halved just a year after tax, study finds | Sugar | The Guardian
11 juli 2024

De toekomst is niet aan cijferfetisjisten
11 juli 2024

‘Debat over zzp’ers wordt niet altijd gevoerd op basis van de juiste cijfers’
8 juli 2024

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional – Kinderopvangtotaal
7 juli 2024

De boer van de toekomst zaait elke paar meter een ander gewas – NRC
7 juli 2024

Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien | Change Inc.
22 juni 2024

New Test Detects Parkinson’s 7 Years Before Most Symptoms Show : ScienceAlert
20 juni 2024

BBB vindt Europese natuurherstelwet een ‘schoffering’
18 juni 2024

AI discovers new rare-earth-free magnet at 200 times the speed of man – AI in de politiek
18 juni 2024

Plots was daar Thierry Aartsen van de VVD. Ik kon mijn oren niet geloven | de Volkskrant
8 juni 2024

Halla Tómasdóttir, verdediger van diversiteit en gendergelijkheid, gekozen tot president van IJsland | de Volkskrant
2 juni 2024

Kiezer eensgezind over streven naar duurzamere landbouw, maar haakt af bij concrete voorstellen | de Volkskrant
31 mei 2024

Rabobank: ingrepen van de coalitie kosten meer dan ze opbrengen
30 mei 2024

Plastic voedselverpakkingen bevatten duizenden verschillende soorten chemicaliën: wat gebeurt er als je die doorslikt?
27 mei 2024

Rijk worden? Word EU-lid! Na twintig jaar verdient een Sloveens gezin nu meer dan een Brits gezin – De Correspondent
15 mei 2024

Kopzorg voor kabinet erbij: klimaatgevolgen staan Nederland nu al aan de lippen | de Volkskrant
14 mei 2024

Toeslagenschandaal dreigt fors duurder te worden
14 mei 2024

Ten minste houdbaar tot-tekstje gaat verdwijnen van verpakkingen
10 mei 2024

Philosopher Nick Bostrom’s predictions on life in an AI utopia – Big Think
9 mei 2024

Iedere Nederlander krijgt te veel pfas binnen: hoe groot is het gezondheidsgevaar?
28 april 2024