Blog

Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien | Change Inc.

Commentaar Vrouwenpartij: het wereldwijd onderzoek van de VN mbt klimaatbeleid brengt zeer hoopvol nieuws: voor de meerderheid van de wereldbevolking is een ambitieuzer klimaatbeleid het belangrijkste politieke onderwerp.

De kanteling heeft plaatsgevonden
Wij, de Vrouwenpartij, hebben steeds geschreven dat als klimaatverandering voor de persoon zelf merkbaar en voelbaar wordt een kanteling in perceptie onvermijdelijk is.
De bevindingen van het VN onderzoek tonen aan dat in alle landen de bevolking bewust is geworden en de gevolgen van klimaatverandering in het dagelijks leven ervaart.
De urgentie die zij van hun regering verwachten blijft in hun ogen achter bij wat zij nodig achten. Het bewijs dat de kanteling heeft plaatsgevonden: klimaat voortaan op nummer 1.

Mannelijk denken en vrouwelijke intuïtie 
Een interessante uitkomst in dit onderzoek is dat in Westerse landen mannen achterblijven bij vrouwen als het gaat over een ambitieuzer klimaatbeleid.
In ons land zagen we dat vroeger al: hoe lang geleden was het dat de algemene mannenopinie was dat China en India, de grootste klimaatvervuilers, eerst maar iets moesten doen? Vooruitlopen als het beste jongetje van de klas werd naïef en idealistisch geacht. Wat maakt het uit als wij wél voorop en vooruit gaan lopen?De logica en noodzaak van vooruitzien ontbrak volledig. Hoe zaten al die intelligente mannen er naast nu een paar jaar later blijkt dat China en India de grootste producenten zijn van duurzame energie, van zonnepanelen, opslagbatterijen en elektrische auto’s en wij op elk gebied op hen achterlopen. Dat is het resultaat van oogkleppen en een intelligent groot gelijk denken te hebben.Hoe voorkom je dat de werkelijkheid je inhaalt? Contact met de werkelijkheid verloopt niet via denken en redeneringen maar via intuïtie die de werkelijkheid kan aanvoelen. Functioneren via intuïtie is de toekomst in het menselijk functioneren en de vrouw is hierin de pionier, de voorloper. Aanvoelen en empathie zijn strongholds van de vrouw en vormen de poort naar contact met de grote werkelijkheid.

Contact met de werkelijkheid is onmogelijk?
Mannen zijn er van overtuigd dat contact met de werkelijkheid en de toekomst onmogelijk is. Alles is feitelijk te voorspellen met de harde wetenschap gebaseerd op materie, maar het leven voorspellen met zachte wetenschap is onmogelijk, is hun vaste overtuiging en geloof. De rest is gebaseerd op vaagheid in feiten, fantasie en dromen, gezweef en kinderlijke verzinsels.Wij vrouwen zeggen echter: hoe verklaar je dat wij al zoveel kunnen voorspellen bij de mens op basis van genen, de bouwstenen van ons leven? En we die genen (zelf) aan en uit kunnen zetten?
Hoe verklaar je gevoelens als we met een leven zonder gevoelens niet meer als mens kunnen functioneren? Dat geeft toch aan dat ons leven gebaseerd is op wat wij voelen en niet op wat wij denken? Dat voelen een ondergeschoven kind is? Is gevoelens weg schuiven als niet rationeel en vrouwelijk, niet vreemd als je zielsveel van je vrouw en kinderen houdt en je leven voor hen wil geven? Zijn die gevoelens gebaseerd op een vast materieel proces?

Gevoelens zijn de poort naar intuïtie
Empathie en liefde verbind je met de ander. De ander wordt een ‘onderdeel’ van jezelf en je leven. Er is echter geen grens aan de ‘ander’. Je kunt je inzetten voor de ander via je beroep, bij een voedselbank, bij een vrijwilligersorganisatie, bij ontwikkelingsprojecten en goede doelen.
Je kunt je vereenzelvigen met alles op de wereld. En die vereenzelviging is de poort naar intuïtie. Met intuïtie kun je in contact komen met de werkelijkheid, je identificeren met de werkelijkheid. Bij de vrouw ligt dat in haar natuur. De moeder met oog voor de werkelijkheid laat haar kind zichzelf ontdekken en probeert haar kind niet in een keurslijf van haar eigen ‘goede’ ideeën te duwen. Ze weet dat de toekomst al in het kind aanwezig is en alleen in vrijheid tot volledige bloei kan komen. Contact met de werkelijkheid groeit in zo’n kind van nature.
Zonder die vrijheid krijgt het kind een leven vol botsingen, vol weerstand, vol disharmonie. Vrijheid gaat samen met harmonie in alles van het leven.

De man mist zijn kans
De Man wil echter alles zelf bepalen en denkt alles in de wereld uiteindelijk te kunnen bepalen, maar hij is door zijn misplaatste superioriteit blind voor de natuur van de werkelijkheid en de toekomst. Zij zijn niet te bepalen met onze menselijke geest, wij kunnen alleen volgen.
Tot nu toe hebben mannen met hun harde wetenschap en hun onstuitbaar verlangen naar geld en macht, overal ter wereld disharmonie gebracht. De gevolgen zijn dat de aarde vernietigd kan worden met atoombommen, de aarde uitgeput raakt, het weer uit balans is geraakt, de natuur vernietigd en vergiftigd wordt en de mens door machtsbeluste sturing vervreemd is geraakt van zichzelf.
De man heeft zijn kans gemist, geen paradijs voor hem en voor ons.

De vrouw is aan zet
Het is nu aan de vrouw om harmonie te herstellen in de wereld. Met als eerste stap haar Wetenschap van Leven en als tweede stap via intuïtie contact met de werkelijkheid en de toekomst.
We kunnen allemaal inzien dat harmonie met de werkelijkheid de oplossing kan zijn voor elk probleem van de mens. Harmonie in ons lichaam betekent gezondheid, met onze geest geestelijke gezondheid. Harmonie met de natuur zorgt voor biodiversiteit en voldoende voedsel en beschermt tegen door de mens veroorzaakte natuurrampen. Harmonie naar de natuur brengt de weergoden weer tot rust.Harmonie regenereert ‘alles’ en brengt perfectie.Lees hier het artikel: Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien
Bron: change.inc
Teun Schröder
20 juni 2024

Change Inc: Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien

Wie naar talkshowtafels en politieke debatten kijkt, zal geneigd zijn te denken dat de wereld in tweeën is verdeeld: de ene helft is voor klimaatbeleid en de andere helft doet er alles aan om beleid te remmen. Maar in de praktijk blijkt dat de mensheid behoorlijk eensgezind is. De Verenigde Naties (VN) voerden een enquête, genaamd The Peoples’ Climate Vote, uit onder 75.000 personen, verspreid over 77 landen. Hiermee werd bijna 90 procent van de wereldbevolking gerepresenteerd. De deelnemers werden onder andere gevraagd in hoeverre ze vonden dat hun land meer moet doen in de strijd tegen klimaatverandering. De conclusie: 80 procent van de bevolking vindt dat hun land meer moet doen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Sneller vergroenen
Volgens de VN is het opvallend dat ook de inwoners van landen die veel fossiele brandstoffen produceren, instemmen met een snellere energietransitie. De inwoners van de grootste steenkoolproducenten van de wereld, China en India, willen met respectievelijk 73 procent en 77 procent dat hun land vaart maakt. In de VS en Rusland lag dit percentage op 66 procent. 
Verder viel het op dat voor de grote uitstoters (Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland en de VS) vrouwen eerder geneigd waren te pleiten voor ambitieuzer klimaatbeleid dan mannen. Deze kloof was het grootst in Duitsland, waar het aandeel vrouwen dat meer klimaatactie wil 17 procentpunt hoger ligt dan het aandeel mannen (75 procent versus 58 procent).

Internationale samenwerking
Ook zeggen respondenten (86 procent) dat landen hun geopolitieke verschillen opzij moeten zetten en samen moeten werken om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. De VN noemt dit resultaat eveneens opmerkelijk, gezien de huidige conflicten in de wereld en de opkomst van het nationalisme.
“De Peoples’ Climate Vote is luid en duidelijk. Wereldburgers willen dat hun leiders hun verschillen overstijgen, nu in actie komen en moedig optreden om de klimaatcrisis te bestrijden”, zegt Achim Steiner, bestuurder van het betrokken VN-onderzoeksinstituut. “De onderzoeksresultaten, met een ongekende dekking, onthullen een verbazingwekkende consensus. Wij dringen er bij leiders en beleidsmakers op aan om hier kennis van te nemen, vooral nu landen hun volgende ronde van klimaatbeloftes ontwikkelen.”

‘Klimaatangst’
Uit het onderzoek bleek ook dat mensen regelmatig denken aan klimaatverandering; 56 procent maalt er dagelijks of wekelijks overMeer dan de helft (53 procent) van de respondenten geeft aan zich meer zorgen te maken dan vorig jaar. De zorgen zijn het grootst onder de bewoners van ontwikkelings-eilandstaten zoals Jamaica, Haïti en Barbados.
Zo’n 69 procent van de mensen wereldwijd zegt dat hun grote beslissingen, zoals over wonen of werken, worden beïnvloed door klimaatverandering. Het percentage dat klimaatverandering meeweegt, is in de minst ontwikkelde landen aanzienlijk hoger (74 procent), dan in West- en Noord-Europa (52 procent) en Noord-Amerika (42 procent).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste vrouwenberichten uit de media

Children’s daily sugar consumption halved just a year after tax, study finds | Sugar | The Guardian
11 juli 2024

De toekomst is niet aan cijferfetisjisten
11 juli 2024

‘Debat over zzp’ers wordt niet altijd gevoerd op basis van de juiste cijfers’
8 juli 2024

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional – Kinderopvangtotaal
7 juli 2024

De boer van de toekomst zaait elke paar meter een ander gewas – NRC
7 juli 2024

Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien | Change Inc.
22 juni 2024

New Test Detects Parkinson’s 7 Years Before Most Symptoms Show : ScienceAlert
20 juni 2024

BBB vindt Europese natuurherstelwet een ‘schoffering’
18 juni 2024

AI discovers new rare-earth-free magnet at 200 times the speed of man – AI in de politiek
18 juni 2024

Plots was daar Thierry Aartsen van de VVD. Ik kon mijn oren niet geloven | de Volkskrant
8 juni 2024

Halla Tómasdóttir, verdediger van diversiteit en gendergelijkheid, gekozen tot president van IJsland | de Volkskrant
2 juni 2024

Kiezer eensgezind over streven naar duurzamere landbouw, maar haakt af bij concrete voorstellen | de Volkskrant
31 mei 2024

Rabobank: ingrepen van de coalitie kosten meer dan ze opbrengen
30 mei 2024

Plastic voedselverpakkingen bevatten duizenden verschillende soorten chemicaliën: wat gebeurt er als je die doorslikt?
27 mei 2024

Rijk worden? Word EU-lid! Na twintig jaar verdient een Sloveens gezin nu meer dan een Brits gezin – De Correspondent
15 mei 2024

Kopzorg voor kabinet erbij: klimaatgevolgen staan Nederland nu al aan de lippen | de Volkskrant
14 mei 2024

Toeslagenschandaal dreigt fors duurder te worden
14 mei 2024

Ten minste houdbaar tot-tekstje gaat verdwijnen van verpakkingen
10 mei 2024

Philosopher Nick Bostrom’s predictions on life in an AI utopia – Big Think
9 mei 2024

Iedere Nederlander krijgt te veel pfas binnen: hoe groot is het gezondheidsgevaar?
28 april 2024