Om over na te denken

Om over na te denken: desinformatie en complotdenken

Het verspreiden van desinformatie is een fenomenaal succes. Een steeds grotere groep mensen gelooft in desinformatie en neemt het voor waar aan. Sinds Trump het begrip ‘alternatieve feiten’ introduceerde is het hek van de dam. Niets van waarheid is meer veilig voor complotdenkers, de grote creatieve denkers van deze tijd. Gedragsregels gaan massaal overboord. Bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Het eigen gelijk is aan een ongekende zegetocht bezig.
Sommigen zeggen dat het een gebrek aan adequate scholing is of een mislukte en verwaarloosde opvoeding. Waarden spelen geen bepalende kernrol meer.
Anderen denken dat het de dalende invloed is van sociale controle.
Weer anderen zien er een noodzaak in om de grote stilzwijgende massa wakker te maken en tot actie te brengen om orde en waarden te herstellen.

Twee bepalende krachten
De Vrouwenpartij ziet twee belangrijke krachten die dit fenomeen voeden:
– het groeiende gebrek aan vertrouwen in de overheid, dat ook de wetenschap raakt;
– de zucht naar sensatie en drama die onverzadigbaar is. Daar komt tegenwoordig bij de grote mogelijkheden die de sociale media bieden om, vaak anoniem, zelf sensatie en drama te organiseren en te creëren.

Elke complot theorie die je verzint is te bewijzen
Meer dan 50 jaar geleden was er iemand die onderzocht had dat je elke propositie kan bewijzen. Hij gaf als voorbeeld iemand die had bewezen, met een reeks van aanwijzingen, dat Jezus in Zeeland was geweest. Dan Brown ‘avant la lettre’.
Met andere woorden: elke complottheorie die je kan verzinnen valt te bewijzen met een beetje geloof in de ‘feiten’ die gepresenteerd worden in de theorie.

Het nieuwe onderwijs
Het lijkt erop dat het verloren vertrouwen in overheid en wetenschap verschoven is naar vertrouwen in sensatie- en drama waarheden.
Onderwijs kan het vertrouwen in feiten en waarheden herstellen, maar het huidige onderwijs waar de ‘wetenschap van leven’ nauwelijks een rol wordt toegedicht, is daar niet geschikt voor. De hoofdrol die geheugen inneemt hoort fundamenteel herzien te worden. Is de oekaze dat iedereen hetzelfde moet leren en weten, het beste voor elke leerling en voor de samenleving?
De ontwikkelingen in de huidige samenleving gaan te snel voor het onderwijs om bij te houden. Vernieuwend onderwijs is de toekomst en dient een speerpunt te worden van het ministerie van onderwijs. Sleutelwoorden zijn hierin: de unieke leerling, vrijheid van keuze, liefde voor het vak, loslaten van de meeste regels (administratief, testen), experimenteren met scholen en methoden, toekomstvisie etc.

Lees hier het artikel: Hoe nepnieuws in ons brein blijft plakken
Bron: campagne.NRCmedia.nl
Wouter van Noort
19 februari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Hoeveel hebben mannen van MeToo begrepen?

We hoorden een voetbal expert in een sportprogramma vertellen hoe dat Voice probleem voorkomen had kunnen worden : meisjes en vrouwen moeten gewoon aangifte doen en omdat ze dat niet doen ontstaat dat probleem. De ‘schuld’ ligt bij de meisjes die geen aangifte doen?
Wat door al die mannen met zo’n mening vergeten wordt is het standpunt van het meisje, de vrouw. Of doet dat er niet toe?
De ware verklaring : meisjes en vrouwen doen geen aangifte als zij zich schamen voor wat er met hen gebeurd is. Zij willen niet dat iedereen er achter kan komen dat zij aangerand of verkracht zijn. Zij willen niet dat hun waarde in de ogen van anderen voor altijd verlaagd wordt. Dat zij ‘gebrandmerkt’ kunnen worden als een vrouw die misbruikt is.
Zou jij willen dat je dochter of kleindochter voortaan als misbruikt door het leven moet, omdat jij eist dat ze aangifte doet?

3 februari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Zullen onze nieuwe kerncentrales veilig zijn tegen drones?
Over 10+ jaar komen er 2 nieuwe kerncentrales in Nederland te staan als het aan de huidige regering ligt. De Vrouwenpartij heeft er al vaker voor gewaarschuwd dat de veiligheid van die kerncentrales niet te garanderen is en een nucleaire ramp in Nederland een veel grotere kans heeft dan wordt voorgeschoteld.

Wat kunnen drones over 10 jaar?
Neem de laatste ontwikkelingen met gewapende drones. De rebellen uit Tigray op weg naar Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, konden alleen teruggedreven worden na de aanschaf en inzet van Turkse drones. De burgeroorlog in Libië kon beslist worden met behulp van diezelfde Turkse drones. Ook werden ze ingezet door Azerbeidzjan tegen Armenië. De Houthi rebellen uit Jemen vallen olieraffinaderijen aan in de Emiraten en Saudie Arabië met Iraanse low-cost drones.
De vraag is natuurlijk wat kunnen drones over 10 jaar? Ze kunnen nu al ‘onder de radar‘ vliegen, autonoom opereren en onvoorspelbare koersen naar het doel volgen. We laten de voorspellingen aangaande die vraag wat ze over 10 jaar nog meer kunnen, graag over aan fantasierijke mannen.

Kerncentrales zijn niet 100% te beveiligen en wie dat wel beweert heeft geen fantasie en geen idee welke ontwikkelingen er in 10 jaar technologie kunnen plaatsvinden. Gevaren voor de bevolking dienen vermeden te worden en zeker niet uitgenodigd. De Vrouwenpartij is van mening dat de lobby voor kerncentrales verboden dient te worden.

29 januari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Bijna vier op de tien startende ondernemers zijn vrouw. Bijna vier op de tien (39%) starters is een vrouw, een jaar eerder lag dit percentage op 37%.

De trend dat vrouwen een steeds prominentere plaats in de samenleving innemen en veroveren, blijkt ook bij het ondernemerschap.
Het feit dat de huidige regering het ZZP-erschap wil terugdringen treft vrouwen evenveel als mannen. Het is een grote fout van de regering, aangezien de groei van bedrijven juist ligt bij de ZZP-ers en er geen groei is bij het mkb.
Welke gedachte zit er achter groei onderdrukken en mensen terugdringen in loondienst waar ze juist uit wilden? Loonslaven helpen bevrijden is een slecht idee? Terug naar die baan waar alles voor je geregeld is en waar je niet hoeft na te denken of je zorgen hoeft te maken? Alleen gehoorzamen is vereist!

Uit het artikel van het FD:
‘Het ondernemerschap was altijd een mannelijk thema’ zegt hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling Josette Dijkhuizen. Tegenwoordig ziet men volgens haar meer vrouwen in het bedrijfsleven en op televisie, en er zijn meer vrouwelijke leiders en vrouwenquota. Door deze rolmodellen gaan steeds meer vrouwen het bedrijfsleven in. Jonge vrouwen bouwen netwerken op en studenten laten meer van zichzelf horen.
In 2021 zijn er 120.521 nieuwe bedrijven gestart, een stijging van 6% ten opzichte van 2020. Meer dan twee derde van de starters waren fulltime zzp’ers. Volgens Dijkhuizen zijn veel van deze zzp’ers uit loondienst gestapt. Een werknemer bij een bouwbedrijf wordt zelfstandig stukadoor en een medewerker uit de gezondheidszorg gaat als zzp’er de thuiszorg in. Het aantal mkb’ers daarentegen is praktisch gelijk gebleven.

Lees hier het hele artikel: Bijna vier op de tien startende ondernemers zijn vrouw
Bron: FD.nl
Maureen Krukziener
27 januari 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: BTW tarief veranderen gaat jaren duren

In 2019 ging het BTW tarief voor groente en fruit van 6% naar 9%. Tussen haakjes: tegen alle trends in.
Nu het BTW tarief voor groente en fruit verlaagt moet worden naar 0% gaat dat jaren duren zegt de belastingdienst. Niet voor 2025 en niet in deze regeerperiode!
Idee voor de regering: beloof alle belastingen fors te verlagen? De belastingdienst kan zulke veranderingen deze regeerperiode toch niet aan.
Vraag Vrouwenpartij: maar elk jaar worden belastingtarieven toch aangepast en dat gaat zonder slag of stoot? Waarom kan dat niet bij het BTW-tarief? Gebrek aan goede wil?

25 januari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: waarom blijven we onze kinderen vergiftigen met pesticiden? Een geld kwestie?

Commentaar Vrouwenpartij: iedere ouder zegt en beweert het beste voor zijn en haar kinderen te willen, maar blijft uit overwegingen van geld voedsel met landbouwvergiften aan hen voeren! Hoe vaak kiezen we voor geld ten koste van onze kinderen? Zijn we wel zo goed voor onze kinderen als we denken?

Uit het artikel:
Organic Diet Reduces Pesticide Levels In Humans Up To 90 % In Just One Week: They Were Once Used For Chemical Warfare.
The Facts:
* A 2019 study published in the journal Environmental Research found that an organic diet significantly reduced the pesticide levels in children and adults. 

* Their urine was used to measure pesticide levels and in just one week pesticide levels dropped 60 percent. 
* Other studies have found a 90 percent reduction.
Reflect On:
* Why do we continue to spray our food with harmful chemicals when organic agriculture can be more sustainable? 

* Why is this practice not being connected to various diseases and ailments that continue to plague humanity.
Why does health policy allow for this?

Lees hier het artikel: Organic Diet Reduces Pesticide Levels In Humans Up To 90% In Just One Week: They Were Once Used For Chemical Warfare

Bron: thepulse.one
Arjun Walia
13 januari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: kernfusie in 2030 als Nederland nog bezig is met de eerste kernenergiecentrale.

Commentaar Vrouwenpartij: de verwachting is dat in 2030 elektriciteit uit kernfusie wordt geproduceerd en Nederland nog bezig zal zijn met het bouwen van een obsolete kernenergiecentrale die de burger financiert.

Uit Change Inc.:
Het aantal privaat gefinancierde kernfusiebedrijven is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld: van 11 naar 23. Wereldwijd staat de teller van kernfusiebedrijven op 35. De investeringen in deze start-ups schieten met miljarden tegelijk omhoog.
Elektriciteit uit kernfusie in 2030 is de verwachting bij deze bedrijven.

Lees hier het artikel: Electriciteit uit kernfusie in 2030 is de verwachting

Bron: Change.inc
Sabine Sluijters
13 januari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: een kerncentrale voor 20 miljard euro plus exploitatiekosten die de belastingbetaler moet ophoesten

Commentaar Vrouwenpartij: de Vrouwenpartij is mordicus tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, die versneld obsoleet zullen zijn. De gevaren zijn niet te overzien, de kosten zijn exorbitant hoog en de realisatie pas over 10 jaar of later. Het CPB heeft uitgerekend dat 1 kerncentrale 20 miljard euro kan gaan kosten, waar de exploitatie kosten nog bij komen. Zou er echt niet iets beters en goedkopers te vinden zijn binnen 10 jaar? Kernfusie dat goedkoper en veiliger is? Windparken die waterstof produceren op zee (zie hieronder)? En allemaal zonder dat de belastingbetaler er generaties lang voor dient op te draaien!

Dat is het probleem met mannen ideeën! Ondoordacht, fantasieloos, zonder toekomstvisie en vooral gefabriceerd voor eigen gewin door lobbyisten en mannetjesputters! Hoe lang tot de werkelijkheid ze inhaalt? Maar altijd te laat voor de belastingbetaler.

Uit de artikelen van de Volkskrant:
Voor de bouw van een kerncentrale doet het kabinet bijvoorbeeld een startinvestering van 5 miljard euro, terwijl volgende kabinetten waarschijnlijk nog 10 à 15 miljard euro extra moeten uitgeven om die reactor(s) ook daadwerkelijk te realiseren. Eventuele exploitatietekorten van de kerncentrale die voor rekening van de overheid komen, kunnen de rijksbegroting in de toekomst ook structureel belasten.

Lees hier het artikel: CPB: nieuw kabinet presenteert hoge rekening aan toekomstige generaties
Bron: de Volkskrant
11 januari 2022

De Noordzee is het komend decennium het toneel van enorme infrastructurele projecten die bij deze groene revolutie horen. Alleen de plannen van Nederland gaan het voorstellingsvermogen bijna te boven. Neem de vijf stopcontacten die nu op zee staan. Die hebben een vermogen van 700 megawatt, anderhalf keer zo veel als de kerncentrale van Borssele. Per stuk.

Lees hier het artikel: de Noordzee als groene energiecentrale voor Europa
Bron: de Volkskrant
11 januari 2022[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:
Insecten blijken veel meer én langer zware bestrijdingsmiddelen vast te houden dan werd gedacht. Duitse wetenschappers troffen op vliegende insecten van 21 onderzochte natuurgebieden gemiddeld 16 pesticiden per gebied aan. Op insecten van één locatie werd zelfs een mix aangetroffen van 27 gifstoffen.

In totaal vonden de onderzoekers de sporen van 47 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen.

….bestrijdingsmiddelen worden doorgaans getest op hun afzonderlijke actieve bestanddelen. Zo blijft onbelicht welk effect de opeenhoping heeft op insecten van zoveel verschillende bestrijdingsmiddelen als nu gemeten.

….Duitse onderzoekers in 2017 tot de schokkende conclusie kwamen dat de totale biomassa van vliegende insecten in Duitse natuurgebieden sinds 1989 met ruim 75 procent was afgenomen. 

Uit een artikel van de Volkskrant 
Lees hier het artikel: Insecten houden meer en langer zware bestrijdingsmiddelen vast dan gedacht

17 december 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: zondaren moeten direct beboet worden zegt het CDA

Het CDA is terug bij af: zondaren met XTC op zak moeten direct beboet worden en een taakstraf krijgen. Hiermee is alleen religieuze vervoering nog ongestraft toegestaan.

24 november 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Belastingdienst koos voor extra controle vooral burgers met lage inkomens

Commentaar Vrouwenpartij: extra controle logisch want bij de lage inkomens is het meeste te halen, toch?
Speelt ook mee dat mensen met lage inkomens minder mogelijkheden hebben om te protesteren?
Natuurlijk speelt niet mee dat het bij die mensen meer pijn doet, of toch wel? In ieder geval is die pijn geen reden om die extra controle weg te laten.

23 november 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: SP vraagt 300 ‘huizen van recht’ voor gratis juridisch advies
SP: juridische huisarts kan veel maatschappelijke narigheid voorkomen
De toegang tot het recht moet laagdrempeliger. Dat kan door in bestaande locaties als bibliotheken en wijkcentra een ‘huis van het recht’ in te richten waar bewoners juridisch advies kunnen krijgen. Met dit voorstel, aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid, beoogt SP-Kamerlid Michiel van Nispen een ‘sociaal-juridische huisarts’ in het leven te roepen.

23 november 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: één partij heeft duurzaamheid nu al twaalf jaar getraineerd, en dat is de VVD van Rutte

Lees hier het artikel: Spektakel
Bron: de Groene Amsterdammer
Ewald Engelen
17 november 2021

Commentaar Vrouwenpartij: weer een prachtig opiniestuk van Ewald Engelen in de Groene. We gaan ondanks alles door met staaltjes onbetrouwbaarheid en lege beloften. 
Uit het artikel met enige aantekeningen van de Vrouwenpartij:
‘Omzetten in actie, in implementatie: dat moet de komende twee weken de uitkomst worden wat ons betreft [sic] van deze klimaattop.’
Wie de Nederlandse klimaatdiscussie een beetje heeft gevolgd, weet dat deze woorden loos zijn. Nederland staat laatste op zowat alle lijstjes waar je hoog op moet staan. En hoog op alle lijstjes waar je juist laag op moet staan. Hekkensluiter hernieuwbare energie; koploper uitstoot. Hekkensluiter ongerepte natuur; koploper dierenleed en zoönosen. En ga zo maar door. En als er één partij is die de boel nu al twaalf jaar traineert, is het Rutte’s VVD.

[vervolgens wil Rutte na al zijn retoriek het Glasgow akkoord (om fossiele investeringsgaranties door regeringen te verbieden) niet ondertekenen]
VNO-CWH Thijssen poneerde stellig dat het akkoord maar liefst dertienduizend banen zou gaan kosten.
Als je weet dat er in Nederland achtduizend mensen werken in de delfstofwinning en dertigduizend in de energiewinning en dat het akkoord alleen gaat over publieke exportgaranties voor de fossiele-brandstoffenindustrie … [dan weet je dat je weer van hoog af voorgelogen wordt].
[Gelukkig werd Rutte voor deze afgang teruggefloten en tekende Nederland toch].

Het begon met een filmpje en eindigde met een interview van de baas van de werkgevers in Het Financieele Dagblad. Tussendoor was er een internationaal akkoord dat eerst niet en later wél door Nederland werd ondertekend.
Eerst het filmpje. We zien onze immer manische premier als volleerd influencer de kijker rondleiden over het Benelux-paviljoen op de klimaattop in Glasgow. De belangrijkste boodschap van Nederland, aldus de premier, is dat we eindelijk tot actie moeten overgaan. Hij vindt dat zo belangrijk dat hij de boodschap aan het einde van het filmpje herhaalt: ‘Omzetten in actie, in implementatie: dat moet de komende twee weken de uitkomst worden wat ons betreft [sic] van deze klimaattop.’
Wie de Nederlandse klimaatdiscussie een beetje heeft gevolgd, weet dat deze woorden loos zijn. Nederland staat laatste op zowat alle lijstjes waar je hoog op moet staan. En hoog op alle lijstjes waar je juist laag op moet staan. Hekkensluiter hernieuwbare energie; koploper uitstoot. Hekkensluiter ongerepte natuur; koploper dierenleed en zoönosen. En ga zo maar door. En als er één partij is die de boel nu al twaalf jaar traineert, is het Rutte’s VVD.

Dan dat akkoord. Ik heb het over de belofte van staten om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen. In het kille landschap van debacles dat de klimaattop is geworden, knistert iedere afspraak, hoe vaag en futiel ook, als het sprankje hoop dat de goegemeente nodig heeft om te blijven geloven in onderhandelingen en internationalisme.
De schok was dan ook groot toen bekend werd dat Nederland het akkoord niet had ondertekend. De kloof met het filmpje kon bijna niet groter. Ik stel me dan ook naarstig spoedoverleg voor tussen Rutte en de Van Beurdens van deze wereld of er om wille van de beeldvorming niet toch een handtekening kon worden gezet omdat de financiële schade voor Shell, BAM, NAM minimaal zouzijn.
Alle alarmbellen hadden namelijk moeten afgaan op het moment dat bekend werd dat het ging om státen die beloven niet meer te investeren in fossiele brandstoffen. Dat doen staten in het mondiale Noorden namelijk nauwelijks; bedrijven doen dat.
Nederland staat slecht op zowat alle klimaatlijstjes
Natuurlijk was Frans Timmermans er als de kippen bij om het als een belangrijke stap op weg naar een post-fossiele toekomst te brengen. Met een verwijzing naar berekeningen van het IMF die uitwijzen dat er iedere minuut elf miljoen dollar aan publiek geld naar de fossiele brandstofindustrie gaat, zei Timmermans dat ‘het daarom belangrijk is dat landen zich erop vastleggen dat ze stoppen met daarin te investeren’.
En uiteraard was de journalist die het optekende niet zo gis om de Europese klimaatpaus voor te leggen dat het merendeel van die elf miljoen bestaat uit belastingontwijking (veertien procent) en niet beprijsde vervuiling en klimaatverandering (71 procent) en dat de staatsgaranties waar het akkoord een einde aan moet maken daarmee vergeleken apennootjes zijn.

En dan dat interview. Een dag na de draai van het kabinet mocht Ingrid Thijssen namens de fossiele-brandstofindustrie leeglopen bij Het Financieele Dagblad. Het was een tekst die burgers nu al decennia van het VNO-NCW horen: maatregel x keuren wij af omdat het werkgelegenheid (lees: winst) kost. En x kan dan naar believen worden vervangen door minder aftrekposten, meer arbeidszekerheden of scherpere milieueisen. In dit geval poneerde Thijssen stellig dat het akkoord maar liefst dertienduizend banen zou gaan kosten.
Als je weet dat er in Nederland achtduizend mensen werken in de delfstofwinning en dertigduizend in de energiewinning, dat het akkoord alleen gaat over publieke exportgaranties en dat er uiteraard private alternatieven zijn, is het vermoeden op zijn plaats dat we – opnieuw – niet luisteren naar een uitwisseling van argumenten en feiten maar getuige zijn van geritualiseerd politiek spektakel, bedoeld om de indruk van daadkracht en visie te wekken, de illusie van debat en democratie levend te houden, en tegelijkertijd alles bij het uitbuitende oude te houden.

In 1967 publiceerde de Franse filosoof en situationist Guy Debord de moderne klassieker De spektakelmaatschappij. Daarin staat de zin: ‘Het spektakel is het onophoudelijke gekwetter van de heersende klasse over zichzelf, haar niet aflatende narcistische monoloog, haar zelfportret in de fase van de totalitaire overheersing van alle aspecten van het leven.’
Kauw daar maar eens op.

23 november 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: is het vertrek van Shell erg, kabinet?

Shell vertrekt uit Nederland. Hoe erg is dat?
Banenverlies: het verlies aan banen argument gaat niet op want het er verdwijnen alleen wat banen op het hoofdkantoor dat verhuist.
Belastingverlies: Shell betaalt geen winstbelasting in Nederland!
Imagoverlies: één van de grootste vervuilers en belastingontduikers verlaat Nederland is imagowinst!

Wat is er erg aan dat één van de grootste CO2 vervuilers van de wereld uit Nederland verdwijnt?
Wat is er erg aan dat één van de grootste belastingontduikers uit Nederland verdwijnt?
Wat is er erg aan het verlies van een negatief imago?

17 november 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: de oorzaak van de problemen met de belastingdienst
Na de toeslagenaffaire die meer dan 30.000 gezinnen trof, is er nu de zwarte lijst van de belastingdienst met daarop 270.000 personen en gezinnen. Niet 1 regel maar alle regels werden hierbij overtreden, zegt de onderzoekscommissie over de zwarte lijst.
Wat staat ons nog meer te wachten bij de belastingdienst, vragen velen zich af.

Hoe kan het dat de belastingdienst zo vaak en zo ernstig in overtreding gaat? Is er een oorzaak die het verklaart? Want alleen als de oorzaak bekend is, kan er effectief opgetreden worden om de belastingdienst te hervormen en te voorkomen dat het in de fout blijft gaan.

De Vrouwenpartij kijkt vanuit ‘de wetenschap van leven’ en ziet dat de hoofdoorzaak de onaantastbare machtspositie van de belastingdienst is.
Ambtenaren in dienst van de overheid zijn onaantastbaar door de vrijwel absolute bescherming die zij genieten. Ze kunnen niet ontslagen worden, ze kunnen niet juridisch veroordeeld worden. Uitzonderingen zijn er nauwelijks. De verleiding om macht uit te oefenen voorbij de menselijke maat blijkt onweerstaanbaar te zijn geweest? Regels en wetten gaan voor alles! is het excuus. ‘We kunnen niet anders! We mogen niet anders! Regels zijn absoluut.
En niet alleen dat, maar er moeten heel veel meer regels bijkomen om mensen onder controle te krijgen en te houden, want zo loopt het helemaal mis. Het loopt altijd mis als er niet genoeg regels zijn, toch?’

In de praktijk bestaat er geen verdediging blijkt in de toeslagen affaire en in het geval als je onwetend op de zware lijst staat.
Hoe ver zitten we af van een Nederlandse sharia, kunnen we ons afvragen. Hoeveel menselijker zijn wij echt? Bij de sharia moet je iets gedaan hebben om veroordeeld te worden, bij ons hoef je alleen als verdacht aangemerkt te worden om uit je huis gezet te kunnen worden en je kinderen te kunnen kwijtraken.

In de wetenschap van leven zijn macht en machtsmisbruik onlosmakelijk met elkaar verbonden. Autoriteit was lang vastgelegd in onze maatschappij. De Koning, de Kerk, de overheid en wetgeving bepaalden ons leven. Tot de bevrijding van het individu in de 60-er jaren, die tot op heden blijft doorwerken en steeds meer centrale macht laat wegebben naar groepen individuen en het individu zelf.
Is daarom de belastingdienst nu aan de beurt om haar vrijwel absolute macht te laten inperken? De onmenselijkheid en het ontbreken van de menselijke maat zijn de tekenen dat zonder hervorming de staat in gebreke en in overtreding blijft, met als gevolg dat het wantrouwen en verzet zal blijven groeien.
Machtsmisbruik kan alleen voorkomen worden als de macht van de overheid gebaseerd wordt op de menselijke maat. De overheid is in dienst van de burger en dient de vrijheid van het individu te respecteren. Die vrijheid inperken door meer en meer regels is een bewijs van onvermogen van de overheid. Inperkingen gaan tegen de geest en de natuur van de mens in, en roepen alleen op tot (meer) verzet.

Rutte, als voormalig vertrager van alle klimaatmaatregelen, roept op de klimaattop “Actie, actie en actie, alleen actie kan ons redden“.
Kan hij dan nu ook oproepen tot zeer ver doorgevoerde en noodzakelijke hervormingen van alle overheidsdiensten? De V van Vrijheid weghalen bij de overheid en aan de burger teruggeven?

2 november 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: onze Vrouwenpartij is de enige integrale politieke partij!
Integraal betekent hier dat alle oplossingen van politieke en maatschappelijke problemen, die de Vrouwenpartij voorstaan, met elkaar in harmonie zijn, elkaar versterken en op geen enkel punt met elkaar botsen. De oplossingen tezamen geven een totaalplaatje van een harmonieuze toekomst van Nederland op alle fronten.

17 oktober 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: tijd voor een grote schoonmaak in de top van de belastingdienst?

In het bedrijfsleven is een grote schoonmaak de juiste aanpak voor een afdeling of een fabriek, of een kantoor welke niet naar behoren functioneert. Vooral voor een compleet bedrijf kan een grote schoonmaak wonderen verrichten.
Oude structuren en systemen worden ontmanteld en geheel vernieuwd. Vastgeroest en inflexibel management wordt herplaatst of ontslagen. Vaak is dat het moment om het managementsysteem opnieuw op te bouwen en hele managementlagen te verwijderen om efficiëntie scherp te verhogen.

Nu bekend is geworden dat het nog zeker 10 jaar gaat duren voor de schade aan alle ouders van de toeslagen affaire vergoed zal zijn, is de vraag of zo’n grote schoonmaak bij de belastingdienst nog te voorkomen is. Het idee dat de belastingdienst een molensteen zal blijven om de hals van de komende 3 of 4 kabinetten is onverteerbaar.
Een gebed zonder einde, heet dat.

De belastingdienst zelf zal uiteraard zeggen: kanniet, onmogelijk en honderd redenen hebben om te verijdelen dat de zaak op de schop gaat. Een lijstje bijhouden van alle managers die tegenwerken en de zaak proberen te saboteren is de basis voor de grote schoonmaak van het management.
In het bedrijfsleven zet je in zo’n geval een parallel systeem op en zet je de zaak over als dat systeem zoals bedoeld functioneert. Bij dat parallelle systeem kunnen alle wensen van belastingherziening, zoals vereenvoudiging en aanbrengen van de menselijke maat, geïmplementeerd worden.
De grote voordelen als gevolg van de efficiëntie verhoging betalen zich direct uit in een grote, misschien wel enorme, kostenbesparing. Vertrouwen herwinnen in de belastingdienst en de overheid zal een ongekend groot voordeel opleveren. Wat te denken als belasting betalen een positieve noot krijgt?

De trend voor radicale politieke vernieuwing is aangeslagen als noodzakelijk in Den Haag. Het is geen slecht idee om de vernieuwing ook te gebruiken voor het proces van transformeren van de belastingdienst.

13 oktober 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Bayer zet ruim 16 miljard opzij om schadeclaims met Roundup (kankerverwekkend) te kunnen betalen.

FD 30 juli: Het Duitse chemiebedrijf Bayer zet nog eens $4,5 mrd opzij voor eventuele schadeclaims die verband houden met de verkoop van het schadelijke bestrijdingsmiddel Roundup. 
De extra miljardenvoorziening komt bovenop de $11,6 mrd die Bayer eerder toezegde om schikkingen te treffen met gedupeerden of rechtszaken te voeren.
Er lopen maar liefst 125.000 claims en rechtszaken rond Roundup, die zijn geschikt voor $9,6 mrd.

Commentaar Vrouwenpartij: 125.000 claims geschikt voor bijna 10 miljard dollar, ruim 16 miljard gereserveerd voor tienduizenden schadeclaims vanwege kanker en Parkinson. En ondanks het feit dat Roundup kankerverwekkend is en Parkinson bij boeren veroorzaakt zijn dat geen redenen voor de EU om het gebruik van Roundup te verbieden. Weet ook dat Nederland het toestaan van Roundup blijft ondersteunen.
Zoals gebruikelijk gaat economie voor gezondheid bij de Nederlandse regering. Let wel: Nederland heeft het recht om het gebruik van Roundup in verkoop en gebruik te verbieden. De voordelen van het giftige Roundup zijn groter dan de kosten van kanker en Parkinson bij de Nederlandse bevolking?
Wie durft de berekening te maken?

Bron: Financieel Dagblad
30 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Kolencentrale in Duitsland sluit na zes jaar om plaats te maken voor waterstof

Kolencentrale in Duitsland sluit na zes jaar alweer zijn deuren om plaats te maken voor waterstof

Na zes jaar werd de kolencentrale bij Hamburg in Duitsland in juli alweer buiten werking gesteld. Uitbater Vattenfall zag de winstgevendheid teruglopen en sprong op een aanbod van de Duitse overheid om kolencentrales versneld te sluiten. Nu komt er een groene waterstofproject in de plaats van de centrale.

Lees hier het artikel: kolencentrale Duitsland sluit na 6 jaar alweer zijn deuren

Commentaar Vrouwenpartij: het beleid tegen klimaatverandering is in Duitsland een stuk daadkrachtiger dan in Nederland. Komt dat doordat er een vrouw aan het hoofd van Duitsland staat, kun je je afvragen? Het is wel de stelling van de Vrouwenpartij dat mannen steeds weer kiezen voor de zaak eerst diep overdenken en vervolgens handelen te vertragen door jaren te vergaderen en te onderzoeken, terwijl vrouwen kiezen voor doen. Hoe lang had Angela Merkel nodig om na de Fukushima nucleaire ramp te beslissen de Duitse kerncentrales te sluiten? Het besluit viel direct.
Ook nu zien we bij de overstromingsrampen in Nederland, Duitsland en Belgie, dat zij direct tijdens haar bezoek aan het rampgebied openlijk het verband legt met klimaatverandering. Rutte en kompanen blijven dat feit nog steeds ontkennen. Mooie woorden spreken, financiële hulp beloven, maar niet de mensen een hart onder de riem steken met: ’mensen, we gaan ons best doen om deze klimaatgevolgen te verminderen en te voorkomen, want het is ons ernst’. Dat is wat mensen willen horen! Niet: ‘we gaan voortvarend onderzoeken wat we kunnen gaan doen en voor eind 2022 zal het rapport klaar zijn’.

In de coronacrisis is besloten dat wij de wetenschappers met hun kennis het beleid laten bepalen, in de klimaatcrisis besluiten politici dat zij het beleid bepalen en staan de wetenschappers met hun kennis van het klimaat aan de kant en kijken met afgrijzen naar zoveel ontkenning en onwetendheid bij politici. Onze politici bewijzen hier nogmaals mee dat zij niet de leiders zijn die nodig zijn om aan de huidige en toekomstige crisissen het hoofd te bieden.
Politiek is een schaakspel zeggen de mannen, maar in ‘de wetenschap van leven’ is schaken misschien een middel om een politiek doel te bereiken, maar het is volledig ongepast en ongeschikt in het leven zelf. Je kunt niet schaken met een virus of met klimaatverandering.

dinsdag 20 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: ‘LAWSUIT CLAIMS THAT COMMON PESTICIDE CAUSES BRAIN DAMAGE IN CHILDREN’

“We have found it in the houses, we have found it in carpet, in upholstered furniture, we found it in a teddy bear, and we found it on the walls and surfaces,” lead attorney Stuart Calwell told the AP. “Then a little child picks up a teddy bear and holds on to it.”

In Nederland heeft de rechter de inzet van bestrijdingsmiddelen zonder vergunning van de Wet Natuurbescherming verboden:
Door een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is de inzet van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van Natura 2000 gebieden voortaan taboe zonder vergunning Wet natuurbescherming.

Overheden hebben jarenlang verzuimd de Europese natuurbeschermingsregels nauwgezet toe te passen, waardoor de kwaliteit van de natuur is verslechterd en de rechter zich nu genoodzaakt ziet om in te grijpen bij deze lelieteelt. De vereniging Meten=Weten en Natuurmonumenten hebben inmiddels in een rapport de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden aangetoond.

Commentaar Vrouwenpartij: de omgeving van Natura 2000 gebieden kan beschermd worden tegen voor de natuur giftige bestrijdingsmiddelen, maar het is nog steeds niet mogelijk kinderen die naast bloementeelt velden wonen te beschermen tegen de vele soorten giftige bestrijdingsmiddelen die bij elke seizoensteelt worden ingezet.
Bloementeelt velden worden per seizoen vaak meer dan 10 maal ‘legaal‘ besproeid met verschillende bestrijdingsmiddelen. Echter, ook hier gaat economie voor gezondheid, zelfs voor de gezondheid van onze kinderen!
Welke politieke partij durft ten strijde te trekken voor de toekomst van onze kinderen?

We hebben honderden regeltjes om peuters in de kinderopvang te beschermen tegen allerlei fysieke en psychologische ‘gevaren’, maar geen regels om hen te beschermen tegen vergiftiging en de gevolgen daarvan op hun toekomstige gezondheid en welzijn. We beschermen de boeren maar niet onze kinderen! We leven in een wereld van oogkleppen en wegkijken, zelfs als het om onze kinderen gaat.

woensdag 14 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]Om  over na te denken: toekomstige (2033 of later) kernenergie centrales worden onbetaalbaar gezien de cijfers van onderzoeksrapport KPMG

NRC Klimaat 13 juli 2021: ‘De bouwtijd van die centrales komt vermoedelijk uit op zestien jaar, maar een centrale van generatie III kan in elf tot vijftien jaar worden gerealiseerd, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. Ook bij de kosten worden flinke marges gehanteerd: 7 tot 13,2 miljard euro.
Als de centrale eenmaal aangesloten is op het elektriciteitsnet, is de onzekerheid niet over, benadrukt KPMG. „De toekomstige omzet van een kerncentrale is inherent onzeker.” Door de lange duur van vergunningverlening en bouw kun je de omstandigheden na voltooiing moeilijk inschatten.’

Commentaar Vrouwenpartij: kostenoverschrijdingen in de bouw van 2 nieuwe kernenergie centrales bedragen op dit moment in Flamanville 448 procent, terwijl men in Olkiluoto op 283 procent zit. Een gemiddelde van 350% maakt dat de kosten voor Nederland in de buurt van 25 miljard en 46 miljard euro per centrale zullen komen. De overheid staat garant voor de onzekerheden! 
Bij zo’n kerncentrale wordt tevens een prijsgarantie gevraagd, zodat onder de kostprijs kan worden geproduceerd vanwege de goedkope wind- en zonne-energie! Dat zal in de praktijk met al die kostenoverschrijdingen betekenen dat kernenergie tegen die tijd een aantal malen duurder zal zijn dan wind- en zonne-energie.
De opslag van elektriciteit in waterstof (buffer bij te weinig wind of zon) zal vele malen goedkoper uitpakken dan een onbetaalbare kernenergie. En waterstof kan voor veel meer zaken gebruikt worden: vervanger van aardgas in ons aardgasnet, alternatieve energie voor de grote bedrijven, auto’s op waterstof etc.

Mannen kunnen goed met onzekerheden omgaan, maar het gaat vaak ten koste van veel. Vrouwen mijden van nature onzekerheden en bouwen op de zekerheden van het leven en de natuur. De regels van het leven en van de natuur zijn veel minder veranderlijk, waardoor zekerheid enorm toeneemt tov. de onzekerheden van de mentale mannenwereld.

dinsdag 13 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Ethisch verplicht om gevaccineerd naar je werk te gaan?

Uit een Open Brief van 96 Franse artsen aan de regering: Het is de ethische plicht van zorgverleners om de kwetsbaren waarvoor zij zorgen te beschermen.

Commentaar Vrouwenpartij: in Nederland kan de werkgever een werknemer niet verplichten om gevaccineerd of negatief getest op het werk te komen. De Vrouwenpartij vraag zich af of dit ethisch nog wel verantwoord is. De vaccinatieregel geldt uit de tijd dat corona nog niet toegeslagen had. Nu schiet de regel duidelijk tekort. Een super-spreader kan nu tijdens het werk collega’s, klanten, consumenten die nog niet genoeg beschermd zijn (bijvoorbeeld pas 1 vaccinatie achter de rug hebben of zwanger zijn) besmetten terwijl de werkgever dat niet kan verbieden.
Vrijheid is het hoogste goed dat we moeten verdedigen, maar het mag nooit ten koste gaan van potentieel onschuldige slachtoffers. 

Landen gaan wel vaccinatie eisen om inwoners te beschermen. Over niet al te lange tijd zullen EU landen dicht gaan voor niet-gevaccineerde buitenlanders, zeker nu de delta-variant zelfs landen met de hoogste vaccinatie graad, zoals Israel en Engeland, bedreigt.

Wij komen sociaal gezien niet onder een verplichte vaccinatie uit. Uiteraard met uitzonderingen daar gelaten. Zonder een volledige vaccinatie van de wereldbevolking blijft het gevaar op steeds meer besmettelijke coronavarianten op de loer liggen. Er wordt nu al geëxperimenteerd met een derde vaccinatie om de verspreiding van de delta-variant tegen te houden. De tijd die de delta-variant nodig had om de andere varianten in een land te overvleugelen is weken, niet maanden. Het virus is in staat om ons achter de feiten aan te laten lopen, als we geen vaart maken met de vaccinatie van de wereldbevolking.

N.B. De Jonge vandaag: ‘We hebben dat eerder al heel duidelijk gezegd: vaccinatie moet geen verplichting zijn.’

dinsdag 13 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: mensen zijn niet dankbaar voor dingen die niet gebeuren

„Henry Kissinger once made this point brilliantly in the 1960s. His point is this, that if you’re a statesman, a politician, a decision maker, and you see some risk of disaster, you can take action today to preempt that disaster. But that has some costs. People are not grateful for things that don’t happen.”

Commentaar Vrouwenpartij: veel mensen van tegenwoordig zijn in een angstspasme terechtgekomen. Bangheid en angst zijn de leidende mechanismen geworden in het leven van onze maatschappij. Vertrouwen is naar een dieptepunt gezakt. Elk gevaar moet uitgebannen en voorkomen worden met nieuwe maatregelen, regels en wetten, met extra gelden, met meer controle en strengere straffen, met meer medisch onderzoek naar dodelijke ziekten, met lockdowns, met muren…..en tegelijkertijd gaan velen de straat op voor meer vrijheid, minder betutteling en dwang, meer waarheid.

Onze vraag is: hoe ver moet het gaan voor we beseffen dat het fundamenteel anders moet willen we de problemen het hoofd kunnen bieden; inzien dat we afkoersen op een afgrond als we niet daadkrachtig ingrijpen en onze koers drastisch wijzigen?

Klimaat
Al dat gehannes om ‘fossielvrij worden’ te vertragen is een afgang voor politici en bedrijven en toont het gebrek aan realiteitszin in onze politiek en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) bij de betrokken bedrijven. Er hoort een openbare lijst te komen van politici die klimaatmaatregelen tegenwerken en bedrijven die lobbyen om alles bij het oude te houden.
Het weer van stal halen van kernenergie voor over 10 jaar geeft aan dat toekomstvisie niet aanwezig is in het politieke strijdtoneel: de technologische ontdekkingen volgen elkaar in supertempo op, terwijl kernenergie over 10 jaar verouderd zal zijn en onmogelijk kosteneffectief. Geen enkel argument dat nu gebruikt wordt, zal over 10 jaar nog gelden! Bedenk dat over 10 jaar de meerderheid van de huizen en auto’s op zelf-opgewekte duurzame energie functioneert, grote bedrijven uit verschillende overwegingen (financieel, sociaal) ‘gedwongen’ worden om jaarlijks op structureel meer duurzame energie (elektriciteit, waterstof) over te gaan.
Maar ja, hoe sterk en invloedrijk is de lobby voor meer kernenergie en wie zwicht daar voor? Vooral mannen, nemen we aan. Vrouwen kijken altijd vooruit, mannen richten zich vrijwel geheel op de korte termijn en houden zich zoveel als mogelijk onwetend over de consequenties van hun keuzes en daden. Waarom onwetend, vraag je je misschien af. Door onwetend te blijven verminder en beperk je de inzichten, de mogelijkheden, de complexiteit van het probleem en de oplossingen, met als gevolg minder keuzes, minder verwarring en besluiteloosheid. Wel neemt het gevaar van foute keuzes enorm toe.

Pandemie
Dat het aantal besmettingen in een week verzevenvoudigd is, is een teken dat de experts en beslissers na 1,5 jaar nog niet weten hoe het virus werkt en verspreid wordt. Op goed geluk zijn de maatregelen ingetrokken of versoepeld. ‘Sorry, foutje. Beter wachten tot 2 weken nadat iedereen gevaccineerd is. Ja, die 2 weken…..waren we vergeten er bij te zeggen….sorry.’ En opeens behoren we weer tot de landen met de hoogste besmettingscijfers. ‘Maar dat is niet onze schuld, hoor.’
Virussen mag je nooit onderschatten en zeker niet virusvarianten in een pandemie. Het wordt vaak vergeten, maar het is het leven, het is de natuur, die de bewegingen van virussen aansturen. Die virussen hebben een eigen natuur, zoals alle plant- en diersoorten een eigen natuur hebben en die altijd blijven volgen. Wordt een plant of diersoort bedreigd dan zoekt het manieren om te overleven. Een virus doet niet anders. Alleen met een vaccinatie van de hele wereldbevolking kan het virus onder controle komen.
Vervolgens dreigt natuurlijk een nieuwe pandemie met een ander besmettelijk virus. Zo’n pandemie kan alleen voorkomen worden als we ‘de natuur onder ons’ anders in gaan richten, bijvoorbeeld door monocultuur in de landbouw te verbieden en volledig biologisch te gaan, mega-stallen in de veeteelt te verbieden en alleen biologische veeteelt toe te staan, gezondheidsondermijnende voedsel ingrediënten te verminderen (suiker en vet) of te verbieden (alle onnodige e-nummers en chemische toevoegingen) en de natuurgebieden in ons land te verveelvoudigen.

Met een meerderheid van de Vrouwenpartij in de Tweede Kamer zal het snel voor elkaar zijn. Wij vrouwen weten hoe het leven werkt. Wij beginnen met een eenvoudig en voor iedereen te begrijpen en toe te passen beginsel: positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag wordt ontmoedigd (let wel: niet bestraft!). Voer het bij alles in en in heel korte tijd verandert de sfeer in het land. Het creëert duidelijkheid in alles en geeft vertrouwen in de leiding en de toekomst.

Mannen laten zich te veel leiden door angst en onwetendheid waardoor de huidige symboolpolitiek (of is smoezenpolitiek een betere naam?) zo succesvol is. Wij vrouwen nemen besluiten en kunnen op onszelf vertrouwen (en zijn zo niet afhankelijk van en gevoelig voor lobbyisten). Wij vrouwen zijn instrumenten voor de toekomst.

zaterdag 10 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: 15 euro voor 1 kg circulair varkensvlees of 1 euro 40 voor 1 kg grootschalig geproduceerd varkensvlees?

Uit het artikel in Change Inc. 7 juli 2021:
…..met haar circulaire varkensboerderij verdient ze prima. “We doen alles zelf en krijgen zo’n 15 euro voor 1 kilo vlees. In een grootschalige varkenshouderij is dat maar 1 euro en veertig cent. Dit kan natuurlijk niet uit, tenzij de boer alles zo goedkoop mogelijk doet.”

Lees hier het artikel: Is grondgebonden boeren een oplossing voor het stikstofprobleem?

woensdag 7 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Advies aan kabinet: maak veebedrijven kleiner om ziektes tegen te gaan

Ook medische experts adviseren om de veeteelt kleiner te maken.
Naar aanleiding van de corona uitbraak hebben medische experts onderzocht welke maatregelen nodig zijn om het risico van verspreiding van ziekten die overdraagbaar zijn tussen dier en mensen te verkleinen.
De volgende maatregelen zijn als advies aan het kabinet aangeboden:
– het aantal veehouderijen moet omlaag en degene die blijven, dienen kleiner te worden;
– veehouderijen dienen een beduidend grotere afstand tot elkaar te hebben;
– een verbod op nieuwe pluimveehouderijen in de buurt van veel watervogels en een vermindering van de bestaande in de buurt van watervogels.

“In het vormgeven van beleid op het gebied van stikstof, klimaat, bodem- en waterkwaliteit zal ook het zoönosenrisico als belangrijke factor [voor de Volksgezondheid] moeten worden meegenomen”, concluderen de ministers van Ark en Schouten.

Commentaar Vrouwenpartij: het net sluit zich in de discussie over de toekomst van de veehouderij in Nederland. Het is vechten tegen de bierkaai, zoals dat heet, om de verregaande maatregelen die nodig zijn, proberen tegen te houden.
D66 was de eerste partij die door de stikstofproblematiek meteen begreep en berekende dat aan een halvering van de veestapel niet te ontkomen was.
In het bericht in Trouw dat ‘Als deze 25 boeren stoppen, lijkt de stikstofcrisis voorbij’ werd aangetoond om welke ‘grootheden’ het draaide.

Voor en tijdens de golven van een pandemie draait het om snelheid, snelheid van beslissen en actie, daadkracht. Onze efficiënte organisatie, hoog in het vaandel van de gezondheidszorg, bleek de pandemie nauwelijks aan te kunnen. De efficiëntie bleek mede gebaseerd op financiële factoren die direct aan het begin van de pandemie tekorten genereerden. Er was geen rekening gehouden met de toekomst, waardoor noodzakelijke buffers ontbraken.
Man en paard noemen is nu een vereiste om snel te kunnen opereren. Om de brij heen willen blijven draaien in eindeloze welles-nietes discussies om de zaak te vertragen en zo te weigeren de realiteit onder ogen te komen, is een valse strategie voor de toekomst. De boeren moeten uiteraard gecompenseerd worden, maar hakken in het zand is geen optie meer. De cijfers en de experts hebben gesproken, dat wat rationeel onweerlegbaar is. Er moet nu aangepakt worden met onze blik alleen gericht op onze gezamenlijke toekomst in termen van natuur en gezondheid.

Aangaande de snelheid zie ook: twee jaar na de ingrijpende stikstofuitspraak is er nog vrijwel niets gebeurd om de uitstoot te verlagen – waarom niet?

woensdag 7 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: zelfs het CDA komt achter de boerenbarricades vandaan

Uit het CDA rapport: Perspectief voor Boeren 
Met commentaar van de Vrouwenpartij:

‘We zien drie hoopvolle bewegingen die we de komende jaren willen versterken:
1. Van regelzucht naar ademruimte
2. Van marktwaarde naar maatschappelijke waarde
3. Van bodemuitputting naar bodemgezondheid’
Heeft het CDA inspiratie gehaald uit de punten van de Vrouwenpartij? 
Of is het ‘het Omtzigt effect’ ? 
Of een noodgreep om de teloorgang van de partij te proberen te stoppen?

‘In elk geval zal in 2030 de stikstofuitstoot moeten worden gehalveerd en zullen er maatregelen genomen moeten worden om de natuur te herstellen.’
De aloude strategie van het CDA is afwachten, vertragen en uitstellen, ondermijnen…. Wordt deze strategie losgelaten? De voorkeur voor rechts verlegd naar het midden?
Vrijwilligheid (bij uitkopen) staat echter nog steeds hoog in het vaandel van het CDA. Dat is vervelend want de adviseur van de regering het Planbureau van de Leefomgeving stelt dat het vrijwillig uitkopen nooit het stikstofprobleem uit de ‘wereld‘ kan helpen. Je hard opstellen in dezen is de oude strategie en tot mislukken gedoemd. 

‘Maakbaarheidsdenken, voorschriften en controledwang zijn de dominante karaktertrekken van de moderne samenleving. Het CDA kijkt met een andere grondhouding, namelijk op basis van vertrouwen: vertrouwen in elkaar, in het besef dat er dankzij de samenwerking met de ander iets goeds kan opbloeien.‘
De grondhouding van het CDA is vertrouwen? CDA is altijd al tegen hun eigen politiek van wantrouwen geweest? Alleen Omtzigt was toch tegen het wantrouwen van de belastingdienst die profileert en 30.000 gezinnen vele jaren zonder voldoende tegenwerking slachtoffert?  

‘Moedwillig misbruik van dat vertrouwen [ook door het CDA?] moet worden aangepakt om het te kunnen behouden voor de grote meerderheid die het gestelde vertrouwen en de geboden ruimte verantwoordelijk invullen.’
Daar is de oude CDA terug met haar controledwang die ze hierboven afgezworen heeft. Altijd een achterdeurtje houden, toch? Kunnen straffen is belangrijk. 
Maar niet onszelf natuurlijk, zoals de kiezer nu doet. Wij willen echt weer het beste jongetjes van de klas worden. Je kunt ons echt vertrouwen. 

Tussen de belangrijke punten van het nieuwe CDA beleid zien we ook voedselzekerheid staan. Voedselzekerheid?
75% van ons voedsel komt uit het buitenland. 63% van het vlees dat we consumeren komt uit het buitenland. Nederland exporteert 225 kilo vlees per hoofd van de bevolking. Wij zijn op 1 na de grootste landbouwexporteur van de wereld. 
Wat wordt er dan bedoeld met voedselzekerheid? Boeren gebruiken het argument dat de voedselzekerheid in gevaar komt als zij minder kunnen/mogen produceren. Het is het bekende roepen van ‘het kost banen’, ten tijde dat tienduizenden vacatures niet vervuld kunnen worden. 
Voedselzekerheid is belangrijk als we op 1100 voetbalvelden met verticale boerderijen alle groente voor iedereen in Nederland kunnen verbouwen? En nog wel in steden!

‘We vragen op sommige plekken teveel van de grond en vervuilen de lucht.’
Zo kennen we het CDA weer. Op sommige plekken? In Nederland is 3,2% van de landbouw biologisch. De rest beslaat 96,8% van de landbouwgrond en is verspreid over sommige plekken? Vertrouwen in de cijfers? Of gebruiken we die voor ’t gemak niet? 

Het stuk eindigt met: ‘Een betere investering voor toekomstige generaties dan deze is nauwelijks denkbaar.’
Gek dat we daar niet eerder aan gedacht hebben.

De Vrouwenpartij kan natuurlijk veel meer punten in het rapport onderbouwen, maar bovenstaande punten vormen een mooie achtergrond en een alternatieve manier van kijken naar de nieuwe betrouwbaarheid van het CDA.

De link en het rapport:

Lees hier het rapport: Perspectief voor boeren

dinsdag 6 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, in een GGD-rapport werd geschrapt als mogelijke oorzaak van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk.

Commentaar Vrouwenpartij: is liegen de uitzondering of meer de regel bij de informatievoorziening van de overheid?
De Vrouwenpartij is er voor dat klokkenluiders een heldenstatus krijgen. Een directeur GGD kan een GGD-rapport niet veranderen zonder dat iemand dat weet! Minstens 1 van de personen die er wetenschap van heeft dient aan de bel te trekken.
Klokkenluiders zijn geen klikkers, maar verontruste mensen die onrecht aan de kaak willen stellen, die andere mensen willen beschermen tegen pijn, leed en beschadiging. Kortom, mensen met een werkend geweten! Mensen die in zulke zaken hun geweten laten spreken zijn goede mensen en verdienen beschermd te worden en een officiële heldenstatus te krijgen.

zondag 4 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: “Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier.”
Ggz-instelling PsyQ gaf psychologen en psychiaters opdracht lang durende behandelingen abrupt te staken. Nieuwe patiënten leveren meer op.
Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier.

Commentaar Vrouwenpartij: gezondheidszorg als verdienmodel: zorg stopt als het te weinig opbrengt. Zover zijn we gezonken in het ideaal van de Zorg voor mensen. Niet de experts, zoals psychologen en psychiaters, bepalen de noodzaak van behandelingen, maar instellingen en verzekeraars. Niet op basis van de behoefte van de patient maar op basis van geld dat men er (niet) voor uit wil geven. Geen geld betekent geen behandeling meer.
Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland met depressieve klachten. Als je de pech hebt te lang depressief te blijven (!) dan stopt de behandeling. Een eis van de instelling of verzekeraar.

De gezondheidszorg overdragen en overlaten aan verzekeraars heeft geleid tot de ‘5 minuten verantwoording’, verminderde zorg en op geld-gerichte zorg met als effect demotivatie en vertrek van experts en zorgers. Als afgestudeerde expert heb je geen stem meer en ben je de slaaf van regeltjes geworden die opgelegd worden door geld-experts! Als gediplomeerd verzorger is zeggenschap en verantwoordelijkheid verdwenen onder de maatregelen van de ‘bestuurders’. Wat doet dat met je eigenwaarde, met je motivatie, met je vreugde van werken waarvoor je dit vak hebt gekozen?
Er is een pandemie voor nodig om meer waardering te krijgen voor je inzet en werk, maar ondanks de enorme inzet om mensen te redden, blijft een salarisverhoging niet mogelijk?

Het is tijd dat de overheid weer teruggaat naar een ‘Ziekenfonds voor iedereen’ zonder verzekeraars die bepalen welke behandeling je krijgt. ‘Marktwerking verbetert en maakt goedkoper’ is altijd het idee geweest achter de commercialisering van overheidsdiensten.
De corona crisis is echter de doodslag geworden voor het marktdenken van het ideaal van marktwerking. Economie en geld moeten wijken voor een mensgericht denken, het centraal stellen van de behoeften van mensen! Er moet een straf komen op het willens en wetens ongelukkig maken van grote groepen mensen door de overheid, door machthebbers en machtuitvoerders, door instellingen.
‘Niets meer over de rug van burgers’ dient het motto te worden en te zijn.

zondag 4 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: bang voor sociale gelijkheid?
‘Ouders aan de top’ zijn juist bang voor sociale mobiliteit, hun kinderen kunnen immers alleen nog dalen op die sociale ladder. Vandaar de bijlessen en de run op gymnasia. Een verhaal dat aan het denken zet. 

Lees dit artikel uit NRC.next

Lees hier het artikel: Hoe de bovenklasse de ladder ophaalt


zondag 4 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: zicht op toekomstige voedselproductie door top-koks

Uit het artikel van Change Inc – Eva Segaar 2 juli 2021: 
… Het ideale Nederland van Van der Staak ziet er dan ook heel anders uit: in plaats van monocultuur op basis van eenjarige teelt die de bodem uitput, is er meer plek voor landbouwmethodes die meebewegen met de natuur, zoals voedselbossen met verschillende meerjarige planten. Van bamboe tot Pawpaw tot Japanse nootmuskaattaxus. En produceren boeren op veel kleinere schaal, gericht op lokale ketens. “En dan alleen de producten die wij nodig hebben. Dan hebben we geen miljoenen varkens meer. De mensen met zogenoemde bullshitbanen kunnen hun werk afwisselen met een paar dagen op het land werken”, aldus van der Staak. “Je haalt er zoveel voldoening uit en draagt echt iets bij!”…

Lees hier het hele artikel: Culinaire top op groene toer

zaterdag 3 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Wereldbank schat economische schade door natuurverlies in 2030 op 2700 miljard. 

De Vrouwenpartij vraagt zich dan onmiddellijk af hoeveel het kost om dit natuurverlies te voorkomen? En wat het jaarlijks opbrengt als dat natuurverlies voorkomen wordt? Zonder verlies treedt er in diezelfde tijd een niet-te-vergeten groei op!
Denk aan het voorbeeld van armoede bestrijding. Door armoede treedt economisch verlies op (alleen kosten en geen opbrengsten), maar na de eliminatie van armoede is niet alleen het verlies goed gemaakt, de economische groei en groei van koopkracht is veel groter dan het verlies ooit was.

Dat is ook een van de geheimen achter het basisinkomen. De winst is veel groter dan berekend en niet alleen op de bekende vlakken. Toename van vrijheid van keuze is niet in economische cijfers uit te drukken, alhoewel lang geleden al berekend is dat het niveau van vertrouwen samen gaat met het niveau van economische groei.
Vrijheid is een grotere factor dan vertrouwen! Vrijheid is onbetaalbaar en de basis van het nemen van verantwoordelijkheid.
Een oude wijsheid: als je als werkgever kijkt naar wat de handen van de werknemer doen, dan is de werknemer alleen geïnteresseerd in wat hij/zij verdient. Als je je als werkgever interesseert voor de werknemer, dan is hij geïnteresseerd in het bedrijf waar hij werkt en gedraagt zich verantwoordelijk voor zijn werk.
Hem en haar onder controle houden met regels en maatregelen is funest voor werkvreugde, verantwoordelijkheidsgevoel, eigenwaarde, vertrouwen etc. Het is de oorzaak van de groei van de ZZPers tot ruim een miljoen personen. Alle machthebbenden (regering, werkgevers, vakbonden) proberen de geest weer terug in de fles te krijgen en de mogelijkheden en vrijheden van ZZPers en flexwerkers sterk te beperken en door nieuwe regels de aantrekkelijkheid te minimaliseren. Zoals met: een verplicht uurtarief van 35 euro terwijl het minimumloon onder de 12 euro zit, met een verplichte (!) arbeidsongeschiktheidsverzekering, met inperkingen van belastingvoordelen voor ZZPers, met nieuwe wettelijke regels om het ZZP-schap moeilijker, zo niet voor velen onmogelijk te maken etc. Allemaal in het belang van de ZZPer en flexwerker wordt gezegd. En de ZZPers en flexwerkers zijn niet betrokken bij de onderhandelingen als partij! Hoe leugenachtig en ronduit achterbaks kan je zijn?

Bron: de Volkskrant.nl
Wereldbank: economische schade door natuurverlies loopt op in 2030 tot 2,7 biljoen

vrijdag 2 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Supermarkt Plus neemt het biologische voortouw

Supermarkt Plus verkoopt alleen nog maar verse, biologische melk
Vanaf vandaag is alle melk en karnemelk van het Plus huismerk standaard biologisch. De supermarkt zet deze stap omdat ze denken dat de consument eraan toe is. “Voedsel heeft impact op het klimaat en de biodiversiteit. Daarvoor nemen wij onze verantwoordelijkheid”, zegt Sepha Smit, unitmanager bij Plus Retail. De supermarkt sorteert hiermee vast voor op de doelen van de Europese Unie, want in 2030 moet zeker 25 procent van onze landbouw biologisch zijn.

Bron: ChangeInc.
Eva Segaar
30 juni 2021

Ieder jaar neemt Plus ruim 7,8 miljoen liter melk af bij gangbare boeren. Vanaf vandaag zijn het enkel de biologische boeren die de supermarkt melk leveren. Plus zet naar eigen zeggen de stap omdat het beter is voor de klant, de boer, de koe en het milieu. “Als je voldoet aan het biologische keurmerk zijn alle stappen traceerbaar, het zorgt voor transparantie en heeft een enorme impact op hoe we met ons voedsel omgaan. Omdat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, heeft het minder negatieve impact op de biodiversiteit, en zorgt het voor minder stikstofuitstoot”, vertelt unitmanager Sepha Smit.
Ambitieuze stappen, maar betaalt de consument daar uiteindelijk de rekening voor? “Nee”, zegt Smit. Een pak gangbare melk bij Plus kost nu iets meer dan één euro, en dat blijft ook de prijs voor de biologische melk omdat Plus de meerprijs voor eigen rekening neemt. Smit: “Daarnaast betalen we onze boeren de meerprijs die past bij biologisch. Dat is een bewuste keuze.” Uit eigen marktonderzoek bleek dat de consument biologisch koopt vanuit verschillende motieven: het milieu, de gezondheid, het dierenwelzijn of alle drie, zo vertelt Smit. “Voor de groep die de biologische keuze nog niet maakte, was de prijs de voornaamste reden om deze producten te laten liggen. Door de prijs hetzelfde te houden, halen we die barrière weg.”

Alleen nog maar Fairtrade bananen
In 2010 zette Plus ook al een stap in de duurzame richting: sindsdien verkoopt de supermarkt alleen nog maar Fairtrade bananen. Door de QR-code op de banaan te scannen kun je zelfs zien waar in Zuid-Amerika de bananentros precies vandaan komt. Hoewel biologisch natuurlijk anders is dan Fairtrade – bio heeft meer te maken met de manier van telen – geeft het aan dat de supermarkt haar best doet om duurzame stappen te zetten. En nu is melk aan de beurt, naast bananen één van de meest verkochte producten bij Plus.
Volgens Smit is het nu het ‘momentum’ voor biologische stappen. De consument is zich steeds meer bewust van zijn impact op de wereld. De Europese Unie heeft onlangs besloten dat in 2030 25 procent van onze landbouw biologisch moet zijn. Nu is dat nog 8,5 procent en is het biologische aandeel in Nederland slechts 3,7 procent, één van de laagste percentages van de EU. “We moeten naar biologisch toewerken, dat is onze overtuiging. Vraag en aanbod moeten we gelijktijdig ontwikkelen. Want als je als teler je biologische bloemkolen inzaait, moet je ze natuurlijk wel kunnen verkopen.”

Plus kiest ervoor om op deze manier de vraag te laten groeien.
Na alle magere melk, halfvolle melk, volle melk en karnemelk, wordt vanaf eind juli ook alle yoghurt van Plus biologisch. Om het assortiment verder om te zetten naar biologisch moet er wel genoeg aanbod zijn. Dat is er nu nog niet, en daar loopt de supermarkt tegenaan als het om melk gaat: de anderhalf- en tweeliterpakken melk kunnen nog om naar biologisch, omdat er nog niet genoeg biologische melk beschikbaar is. “We hadden die het liefst gelijktijdig omgezet, maar moeten dat nu gefaseerd doen.”
De melk komt van Nederlandse biologische melkveehouders waar Plus een samenwerking mee heeft. Smit hoopt dat daar de komende jaren meer bij komen. “Daar heb ik alle vertrouwen in, want door deze stap te zetten komt er vanzelf een beweging. We zetten een nieuwe norm neer, en ik verwacht dat consumenten dat ook zullen waarderen.” Voor boeren die overgaan op biologisch kan het soms wel twee jaar duren voordat ze ook echt het keurmerk biologisch mogen voeren. Voor de overgang moet de boer zelf investeren, maar er komt vanuit de EU ook subsidie beschikbaar, en de retailer betaalt meer voor de melk. Skal Biocontrole geeft in Nederland de bio-certificaten uit en houdt toezicht.

Biologisch assortiment verdubbelt
Plus is optimistisch en wil de komende drie jaar de omzet van het biologische huismerk verdubbelen. Het assortiment wordt daarom met meer dan 50 procent uitgebreid. Smit: “Binnen de groente en fruit zijn er al producten die volledig biologisch zijn, zoals de kool. Wij als retailer hopen dat we uiteindelijk niet meer twee producten – een bio- en gangbare variant – naast elkaar hoeven te voeren, maar alleen nog maar de biologische. Dat moet je ook niet te snel doen. De consument en de keten moeten er klaar voor zijn.”
De zelfstandige supermarktondernemers van Plus, die in totaal de 268 supermarkten beheren, reageerden enthousiast op deze stap en willen graag meer enkel biologische producten aanbieden. “De pesto, raapstelen en pompoenen kunnen we heel makkelijk omzetten”, zegt Smit. “En we doen een test met peren en druiven, want dat is wat complexer. Maar deze stap smaakt zéker naar meer. Met de uitbreiding van ons nieuwe biologische huismerk, helpen we de consument gemakkelijker te kiezen voor biologische producten.”
Voor de duurzame transitie is samenwerking in de keten essentieel. “Van zaadveredelaar tot consument, we moeten het echt samen doen. Het is keihard werken, met vallen en opstaan.” Volgens Smit zorgt het werken met zelfstandige ondernemers er ook voor dat er lange termijn doelen worden gesteld. “Zij kijken ook over generaties heen, en doen het niet alleen voor vandaag maar juist ook voor een betere toekomst. Daardoor kunnen we dit soort ideeën goed met elkaar initiëren.”

Commentaar Vrouwenpartij: goed voorbeeld doet goed volgen! Het besluit van de Plus Supermarkten om de huismerken volledig biologisch te maken is een grote stimulans voor boeren om over te stappen op biologisch boeren (zekerheid van afname) en voor de consument die biologisch producten voor dezelfde prijs kan kopen als de niet-biologische variant zoals nu bij de melk van Plus gebeurd is.
Laten we hopen dat meer supermarkten dit bewonderingswaardige voorbeeld zullen volgen.

Lees hier het hele artikel: Alleen nog biologische melk bij supermarkt Plus

donderdag 1 juli 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: bestuurders ABP zijn de weg kwijt

ABP voorzitter 25 juni 2021: “We willen aanjager zijn van de energietransitie, maar dat komt onvoldoende uit de verf”. “We zullen ons aandeel in fossiel verder afbouwen”.
Vraag: hoe kan je de energietransitie aanjagen door het afgelopen jaar een paar honderd miljoen euro aan fossiele aandelen bij te kopen? Verder afbouwen door meer fossiele aandelen te kopen? En dan zeggen dat je niet in de war bent en de weg kwijt?

Wetenschappers hebben berekend dat ABP 25 miljard is misgelopen door vast te houden aan fossiele investeringen. Dat is ruim 5% van het vermogen van ABP in een tijd van dreigende verlaging van uitgekeerde pensioenen.
De Vrouwenpartij adviseert om de bezem te halen door de leiding van het ABP. Conservatief beleggen is niet van deze tijd en zeker geen idee voor onze toekomst. Sta per direct alleen nog duurzame toekomstgerichte investeringen toe die gericht zijn op Nederland en gedaan in Nederland. Laat Nederland profiteren van het vermogen van 466 miljard, dat door de 3 miljoen leden (1 op de 6 Nederlanders) is opgebracht en gespaard. Meer zeggenschap over dat vermogen is niet meer dan redelijk en in deze tijd vereist.

N.B. ‘Fossielvrij Nederland’ laat weten dat ze het ABP voor de rechter wil slepen ‘voor de wandaden die ze doen’.
Nederland gidsland kreeg met de Urgenda en Shell rechtszaken weer gezicht. Laten we op elk machtsterrein laten zien dat wij als volk tanden hebben en wij ons op basis van een misplaatst vertrouwen niet gewillig laten meevoeren naar een onzekere en onveilige toekomst. Wij moeten vergaande zeggenschap eisen over onze eigen toekomst.

Lees hier het artikel: ABP zwicht voor demonstranten en zal aandeel fossiel afbouwen

zaterdag 26 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: de enige maatregel die hielp: mondkapjes!

Commentaar Vrouwenpartij: die rationele wereld van het mannendenken heeft in de praktijk vaak weinig met rationaliteit te maken en zoveel meer met geloof en geloven en het vasthouden aan een eigen gelijk. 
Uit de Volkskrant 25 juni 2021:
Van alles had men in de Amerikaanse staat Massachusetts al geprobeerd om het coronavirus te keren: schoolsluitingen, thuiswerken, een noodtoestand, oproepen om minder op pad te gaan. Maar uiteindelijk was er maar één ding wat echt hielp, volgens een analyse in het medische vakblad JAMA. Dat was: wegwerpmondkapjes verplicht stellen. Na een week begon het aantal positief getesten in de ziekenhuizen die men onderzocht prompt te dalen.
Maar terwijl men in landen uiteenlopend van Italië tot Duitsland mondneusmaskers ging dragen in winkels en andere openbare ruimten, leek in Nederland vooral OMT-voorzitter Jaap van Dissel er een persoonlijke missie van te hebben gemaakt de mondmaskers te ontraden.

vrijdag 25 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: wie is er nog veilig tegenover de overheid?

Wie is er nog veilig tegenover de overheid, is een terechte vraag geworden. De toeslagen-affaire, de problemen bij de kinderzorg en de psychiatrie, de 21% Nederlanders die klem zit door de overheid, profileren bij de belastingdienst, een premier die liegt, bibliotheken voor kinderen die moeten sluiten….en nu een stilgehouden rapport over fouten in de jeugdzorg.
Zijn fouten nog te verbergen? Is er een tijd aangebroken dat er geen deksels voor doofpotten meer zijn, geen tapijten om van alles onder te schuiven? Gaat alles naar boven komen? Laten we het hopen!
Het bestuur van Nederland loopt op haar laatste benen en kan onmogelijk volhouden dat met de oude manier van besturen het allemaal goed gaat komen. De bezem moet door werkelijk alles.
Politiek zoals we dat kennen moet volledig op de schop en plaats maken voor een politiek die gebaseerd is op menselijkheid, het beschermen en helpen van alle zwakkeren in de maatschappij, te weten: kinderen, zieken, bejaarden, laagbetaalde zorgers (in zorg, ziekenhuis en onderwijs), (gescheiden) moeders met kinderen, studenten etc.
Een universeel basisinkomen is de beste stap om de meeste problemen (waaronder de groeiende maatschappelijke ongelijkheid) in heel korte tijd op te lossen. Er is al vele malen berekend dat het kan, dus alle voordelen wegen zoveel zwaarder dan (meestal verzonnen) nadelen, die bovendien zonder uitzondering gebaseerd zijn op egoïsme (de onmenselijkheid waar we van af willen).

NRC: Kritisch rapport stil gehouden in jeugdzorg

24 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: politici buigen voor dreigementen

Uit een column van Marcia Luyten Volkskrant 23 juni 2021:
Om over na te denken: ….. veehouderijen kunnen nog ruim 16 miljoen kilo stikstof uitstoten, eenderde meer [dan voor de stikstof crisis]. De industrie kan met de nieuwe regels 60 procent meer vervuilen. Nu laat stíkstof het falen van onze Staat zien. Politici die buigen voor de lobby van een met geweld dreigende boerenstand.

23 juni 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]Om over na te denken: mogen we vaccinaties weigeren?
Is dit terecht? Je wordt ontslagen omdat je je niet wilt laten vaccineren. Je hebt toch de vrijheid om je niet te laten vaccineren? Je kunt toch ook weigeren om je kinderen te laten vaccineren?

Commentaar Vrouwenpartij: De situatie met COVID-19 vaccinaties is anders. Bij kinderen worden alle andere kinderen gevaccineerd en loopt alleen jouw kind risico om besmet en ziek te worden.
Wij leven nu in een situatie waarin nog vele mensen ongewild besmet kunnen worden omdat zij nog geen eerste of tweede prik hebben gehad*. Laat je je niet vaccineren dan kan jij een mogelijke bron van besmetting worden voor anderen. De gevolgen daarvan heb je niet in de hand en je kunt in deze situatie veel leed veroorzaken bij andere mensen. Is jouw vrijheid belangrijker dan het leed dat je anderen, ook ongewild, kan toebrengen?
Alleen als iedereen die het wil gevaccineerd is, kun je je beroepen op je vrijheid, maar niet ervoor.

In deze context mag je uit je werk gezet worden als je vaccinatie weigert. Ten eerste omdat anderen zich mogen beschermen en ten tweede omdat de werkgever de plicht heeft om zijn werknemers te beschermen.[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: door afstandsregels geen immuniteit opgebouwd door kinderen
Uit artikel NOS:
Onder jonge kinderen [in het Zuid-Westen] is een epidemie uitgebroken van het RS-virus. Normaal gesproken hebben mensen weerstand opgebouwd doordat ze in aanraking zijn geweest met het RS-virus [dat een wintervirus is], maar vanwege de afstandsregels tijdens de coronapandemie is er anderhalf jaar lang geen immuniteit opgebouwd [door de kinderen]. Volgens Bont is nu sprake van een ‘uitgestelde RS-epidemie’.

Commentaar Vrouwenpartij: Er zijn altijd andere kanten aan een zaak, waar je rekening mee dient te houden! Afwegen is altijd een vereiste, maar ‘niet te verkopen’, dus kan en gebeurt het in de praktijk vaak niet.

zaterdag 19 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: in 1000 dagen 1.000.000 woningen bouwen?

Een flat van 10 verdiepingen (20 woningen) is in 28 uur gebouwd!
In China heeft een bedrijf een flat van 10 verdiepingen met prefab onderdelen in 28 uur gebouwd.
Nederland heeft de komende jaren 1 miljoen woningen nodig. Met deze methode heb je 50.000 van zulke flats nodig. Stel je hebt 50 bedrijven die zo bouwen dan is alles in 1000 dagen gebouwd als je continu werkt.

Lees hier het hele artikel

vrijdag 18 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: zo snel kunnen dingen veranderen, zelfs in de politiek

Bron: NRC De Haagse Stemming 18 juni 2021:

EUROPESE KAMPIOENEN: Niet D66, maar VVD en CDA trokken gisteren in de Kamer de meeste aandacht met vurige pleidooien voor het sterker maken van de EU. Tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie, de EU-nota van het kabinet, lieten vooral de ingevlogen Europarlementariërs zich kritisch uit over het Europagevoel van het kabinet: dat mocht wel een onsje meer zijn. „Soms is het net alsof Nederland met een oude bril naar de wereld kijkt”, zei Esther de Lange (CDA). Malik Azmani (VVD) had het Europese licht gezien door de coronacrisis en de groeiende spanning met Rusland. „We worden gedwongen om met andere ogen naar onszelf te kijken.” D66 zag het met enige verbazing aan. „Ik hoop niet dat uw partij u royeert na dit verhaal”, grapte Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma na Azmani’s betoog.

vrijdag 18 juni 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: PFAS is een groep van chemische verbindingen die onverwoestbaar (‘forever chemicals’) zijn en zo anders zijn dat zij niet in de natuur voorkomen! Toch hebben bedrijven besloten om ze ongetest in honderden cosmeticaproducten te gebruiken. 
Mogelijke gezondheid en milieu effecten zijn onder het tapijt geschoven en niet geëvalueerd en onderzocht. 

De Vrouwenpartij verwacht dat komende generaties niet zullen geloven hoe onverantwoordelijk wij zijn omgegaan met veiligheid. Honderden vergiften, het woord alleen al, zijn veilig en hebben geen effect op onze gezondheid, ook al zijn ze aantoonbaar aanwezig in ons bloed en in de moedermelk en zijn het lichaamsvreemde stoffen. Plus tienduizenden chemische verbindingen die niet getest zijn op de effecten op het lichaam en in de natuur.
Economie was de nieuwe richtlijn bij alles. De nieuwe god.

Het is wrang dat wij gevangen gehouden worden door vele duizenden regeltjes en wetten, maar voor toxische chemische verbindingen zijn geen regels*. Ze zijn vrij voor alles te gebruiken, waarbij ook een groot voordeel is dat ze door hun lage percentages in producten niet op het etiket vermeld hoeven te worden.

Het is heel belangrijk dat alle bedrijven verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van hun producten op gezondheid en milieu. Zonder strenge wetten en regels tegen het gebruik van vergiften en niet-geteste chemicaliën zullen we blijven bloot staan aan de gevolgen. Bedrijven zullen gaan zoeken naar biologische oplossingen voor elk probleem (houdbaarheid, stabiliteit etc.) om hoge boetes en imago schade te voorkomen.

* Republican Senator Susan Collins of Maine and Democratic Senator Richard Blumenthal of Connecticut have responded swiftly, proposing a bill that would ban the entire class of chemicals.

Lees hier het gehele artikel[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: is kernenergie nu al obsoleet nu kernfusie aan de deur klopt?

Het mannendenken en het gebrek aan visie maakt dat zij blijven hangen bij het idee van nieuwe kernenergiecentrales. Het alternatief is kernfusie: ongevaarlijk want geen radioactief afval, geen gevaar van ontploffingen en melt-downs, maar ook niet groter dan een sporthal. Al in 2025 zal de eerste proeffabriek in Engeland klaar zijn.

Mannen hebben geen toekomstvisie, weinig voorstellingsvermogen, wel vertrouwen in het verleden maar niet in de toekomst. Vrouwen kijken altijd verder dan hun neus lang is en zien de oneindige mogelijkheden die in de natuur verborgen en voor het grijpen liggen sinds de ontdekking van het vuur. Waarom verder gaan met wat je weet? Je kunt je ook richten op alles wat je nog niet ontdekt hebt! Wie is er hier nu avontuurlijk?

Lees het artikel: Komt kernfusie naar Nederland?

Lees het artikel: Kernfusie voor Nederland interessante optie

Lees ook: Seaborg floating nuclear reactor barge

donderdag 17 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: testen van chemicaliën voor ze op de markt komen gebeurt niet.

Bij de vraag of iets veilig is en niet schadelijk voor onze gezondheid is het standaard antwoord altijd: het is uit ten treuren getest voor het op de markt komt. Dus het is veilig! 
Maar dit antwoord blijkt in de praktijk een leugen te zijn, een dooddoener. Hoe vaak worden wij niet voor de gek gehouden als het om onze veiligheid en gezondheid gaat?
Uit artikel EOS wetenschap juni 2021:
Vraag: PFAS zijn een schoolvoorbeeld van stoffen waarvan gaandeweg duidelijk wordt dat ze niet zo onschuldig zijn als aanvankelijk gedacht. Hoe kan dat?
Antwoord: ‘Bij geneesmiddelen is het de gewoonte dat nieuwe stoffen eerst uitvoerig op veiligheid worden getest. Bij bulkchemicaliën is dat pas sinds een vijftiental jaar het geval, toen in Europa de REACH-regelgeving is ingevoerd.’
‘Bij de totstandkoming heeft de industrie dat systeem echter ontzettend uitgekleed. Nieuwe stoffen moeten nu standaard worden getest op mutageniteit (het vermogen om DNA te beschadigen, red.), carcinogeniteit (het verband met kanker, red.), en effecten op het immuunsysteem en de voortplanting. Maar: dat geldt alleen wanneer de productie een bepaald volume overschrijdt, en dan is het vaak al te laat. Bij kleinere productievolumes zijn de eisen veel minder streng. Toxicologen pleiten ervoor om alle chemicaliën eerst uitvoerig te testen en dan pas toe te laten. Dat lijkt logisch, maar toch gebeurt het niet.’
Lees hier het gehele artikel: Ook vandaag produceren we nog stoffen waar we later spijt van zullen krijgen

woensdag 16 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: bijwerkingen van het vaccin?

bij de eerste vaccinatie voel je niets tijdens het prikken en voel je erna ook niets. De tweede vaccinatie voel je wel goed en krijg je vervolgens een beurse arm. De bijwerking van de vaccinatie bij de tweede prik is niet van het vaccin maar van de persoon die de prik zet! Gewoon van een slechte prikkenzetter. Maar die bijwerking komt wel op het conto van het vaccin als die gemeld wordt.

woensdag 16 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Viruswaarheid voorman beweert in een tweet dat de Deense voetballer Eriksen op het voetbalveld in elkaar zakte vanwege een reactie op zijn corona prik.
Een Virusleugen van de Viruswaarheid! De voetballer was niet gevaccineerd! Kortom de Viruswaarheid verzint maar wat uit zijn duim 🙂 Zeer betrouwbaar en gefundeerd die Waarheid. Hij zal het goed kunnen vinden met mijn zoontje. Die brabbelt ook maar wat en vindt inspiratie in zijn duim.

woensdag 16 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: de overheid kan niet voorkomen dat wij en onze kinderen dagelijks vergiftigd worden?

We worden via de lucht en via ons voedsel dagelijks vergiftigd door landbouwvergiften, we hebben allemaal het pesticide en insecticide glyfosaat in ons bloed en e-nummers blijken niet zo onschuldig als ons jaren is voorgehouden. We kunnen de vergiftigingen verminderen door biologische producten te kopen en fabrieksvoedsel te mijden, maar we kunnen PFAS vergiftiging, die veel schadelijker blijkt te zijn dan eerder gedacht, niet vermijden want ons kraanwater kan niet gezuiverd en ontdaan worden van PFAS!

Onder dit soort omstandigheden gaat onze overheid het gebruik van glyfosaat opnieuw voor enkele jaren toestaan. Is het niet tijd dat mensen verantwoordelijk voor dit soort besluiten kunnen worden vervolgd? Welke advocaat neemt het op zich om vergiftigingen van de bevolking aan de kaak te stellen en strafbaar te maken?

zondag 13 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:  94% bescherming tegen corona besmetting?

na 2 prikken en 3 weken na de laatste prik zijn 75-jarigen voor 94% beschermd tegen ziekenhuisopname en sterfte aan corona.
Bescherming tegen het krijgen van corona ligt echter een stuk lager. Vrijwel iedereen zal denken dat die 94% het getal is voor bescherming tegen een corona besmetting!

woensdag 9 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: Nieuw Zeeland in 2025 rookvrij

met een vrouw aan het hoofd van een land kan roken wel verbannen worden?
Hoeveel levensjaren en levens worden hiermee gered? Heeft alleen een vrouw genoeg moed om zo’n doel te stellen? Het verschil tussen mannen en vrouwen, tussen hoofd en hart!

vrijdag 4 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken: na Shell de banken?

sinds de 2015 Parijs overeenkomst om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5% hebben de 6 grootste banken van de USA 1000 miljard dollar geïnvesteerd in de olie industrie. De grootste 60 banken van de wereld 3800 miljard dollar.
Wat zou er gebeuren als banken, net zoals Shell en andere oliemaatschappijen, ter verantwoording worden geroepen aangaande hun aandeel in de uitstoot van CO2 vanwege hun investeringen in de fossiele industrieën?

dinsdag 1 juni 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

de klimaatontkenners, de corona ontkenners, de anti-semieten, de racisten, de pessimisten in de rechtse partijen voelen zich gepasseerd bij de formatie!
Nog niet bewust van het feit dat de toekomst heeft besloten dat zij geen relatie met hen kan hebben? Het is voorbij 😢.

vrijdag 28 mei 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

fysici zeiden het al een jaar lang: zwevende druppeltjes zijn een besmettingsrisico. Nu zijn ook de RIVM-richtlijnen aangepast.

Waarom wilde het RIVM een jaar lang niet luisteren naar medewetenschappers? Zelfs de WHO-richtlijn werd genegeerd. Nederland is het laatste belangrijke land dat bleef ontkennen dat Covid-19 via aerosolen in de lucht verspreid werd. Hoe hebben ze een jaar lang hun fout weten te ontkennen? Hoeveel Covid-19 besmettingen heeft die ontkenning opgeleverd? Een eigen gelijk waar je aan vasthoudt kan dodelijk zijn?
Vanaf het begin van de coronacrisis is gezegd dat de regering vaart op de kennis van de betrokken wetenschappers, maar wat als wetenschappers niet naar elkaar willen luisteren omdat ze denken het beter te weten? Of spelen er andere dingen?

vrijdag 21 mei 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

niet-gepatenteerde corona vaccins

Biden neemt afscheid van Trump’s ‘America First’ en roept farmaceutische bedrijven op om hun patenten op corona vaccins vrij te geven aan de gehele wereld. De EU, het bolwerk van waarden en beschaving in de wereld, is tegen en blijft bij EU First.

De grootste bedreiging voor onze maatschappij zijn corona mutaties uit landen die de vaccins niet kunnen betalen. Er bestaat een gerede kans dat de huidige vaccinaties niet beschermen tegen die nieuwe mutaties en volgende golven werkelijkheid kunnen worden. De enige effectieve oplossing is de gehele wereld zo snel mogelijk vaccineren. Er zijn genoeg laboratoria in de wereld die gezamenlijk capaciteit hebben om vele miljarden niet-gepatenteerde vaccins te kunnen maken binnen een paar maanden.

donderdag 6 mei 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

bedriegen, liegen, hypocriet, afwezig moreel kompas, lafheid

“De taal die Kirchner [de Duitse journalist] bezigt, liegt er niet om. Bedriegen, liegen, halfgaar, hypocriet, afwezig moreel kompas, lafheid – het zijn een paar van de kwalificaties die hij gebruikt om de Nederlandse politieke cultuur mee te typeren.”
De in 10 jaar opgebouwde politieke cultuur van grondlegger Rutte en zijn VVD. En we schamen ons niet?

zondag 2 mei 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

9 doden ter voorkoming van 1 mogelijk trombose geval?

De prikpauze van 2 weken met het AstraZenica vaccin heeft geschat 13 Nederlanders het leven gekost, 90 mensen meer zijn in het ziekenhuis opgenomen en 30 mensen meer zijn er door op de Intensive Care terecht gekomen.
Maar bij 0,3 Nederlanders is in die 2 weken voorkomen dat er geen ernstige trombose optrad! Maar erna weer wel?
De Vrouwenpartij vindt dit een goed voorbeeld van mannenlogica. Vrouwen hebben de levenslogica om afwegingen te maken. Een besluit dat 9 mensenlevens kost om minder dan 1 ernstig trombose geval te voorkomen kent geen logische basis. Hebben de keuzemakers wel contact met het leven, vraag je je af.

zaterdag 1 mei 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

De Vrouwenpartij is van mening dat Sigrid Kaag, Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Teun van de Keuken genomineerd kunnen worden voor een ministerpost in het volgende kabinet.

Zij vertegenwoordigen het ideale rechtvaardigheidsgevoel dat nodig is om het vertrouwen in de leiding van ons land te herstellen.

Het is bovendien geen onmogelijk idee om voor elke ministerpost de meest geschikte persoon in Nederland te kiezen. Dit ongeacht bij welke politieke partij die persoon hoort. Het is ook niet noodzakelijk dat zo’n persoon uit de politiek moet komen.

vrijdag 23 april 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

Iran calls Natanz atomic site blackout ‘nuclear terrorism’

Maar wij kunnen verzekeren dat onze toekomstige kernenergiecentrales in 2030 veilig zullen zijn voor alle soorten aanslagen, ook soorten aanslagen die we nog niet kennen?

Hoeveel bitcoins kun je vragen als je een kerncentrale vanuit een ‘vijandig’ land weet te gijzelen?

Hoeveel kost het ons als een kerncentrale door laten draaien te gevaarlijk wordt en voorgoed moet worden stilgelegd?

dinsdag 13 april 2021

[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

Lijst Pieter Omtzigt zou volgens Maurice de Hond 27 zetels krijgen.

Dat is een zetel minder dan de VVD in dezelfde peiling.
Pieter Omtzigt zou daarmee de grootste partij worden en onze nieuwe minister-president!
De man van waarden en vechter tegen onrecht tegenover een man die zegt een selectief geheugen te hebben als hij heeft gelogen.
Nederland staat op een kruispunt: kiezen we voor waarden of blijven we voor de leugen kiezen?

Ook: De jonge garde van 6 partijen wil Rutte niet meer als minister-president en de oude garde blijft hem met oneigenlijke argumenten stevig steunen.

dinsdag 6 april 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Om over na te denken:

Hoeveel zetels zou het CDA verloren hebben zonder de 5 voorkeurzetels van Pieter Omtzigt?
Een derde van de CDA zetels waren voor hem!
Hoeveel zetels zou het CDA verloren hebben als Pieter Omtzigt een eigen partij was begonnen?
CDA even groot als de linkse partijen of zelfs even groot als de Christen Unie?
Hoeveel is er over van het CDA hoeksteen van de samenleving? De 5 zetels van Pieter Omtzigt?
Pieter Omtzigt een gevaar voor de oude politiek?

zaterdag 27 maart 2021[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

RSS
Follow by Email