Vraag & Antwoord

Vraag aan de Vrouwenpartij: Wat vinden jullie van het filmpje van Cynthia Nixon: ‘Be a lady they said’?

Commentaar Vrouwenpartij: wij vrouwen leven buitenshuis in een mannenmaatschappij. Die maatschappij wordt, kort door de bocht, gedomineerd door de blikken en opwinding, de ideeën en meningen, de vooroordelen en vooringenomenheid, de gewoonten en reflexen, het superioriteitsgevoel, de onwetendheid en lompheid van mannen.

En wij vrouwen spelen daar in mee. Wij zijn ons uiterlijk en je kunt daar vanaf lezen wie we zijn? Of is ons uiterlijk meer het uitbeelden van welke vrouw we zijn? Of is het zelfs het masker in een toneelspel waarin we onze geheimen en ondoorgrondelijkheid ten toon spreiden of juist verbergen? Of is ons uiterlijk gebaseerd op een lady uit een reality serie die ons ideale voorbeeld is? Met als doel het sprookje van de ridder op het witte paard dat in jouw leven uitkomt? Of is het doel simpelweg bewonderd te worden? Of de grootste prijs te zijn die er te winnen is?

Kunnen wij vrouwen hier uitbreken, ons hieruit bevrijden (als we dat zouden willen), is natuurlijk de grote vraag. Is de tijd aangebroken dat we uit die rollen kunnen stappen en massaal kunnen kiezen voor een eigen zelf in een eigen leven?
Het klopt dat de tijden heel snel veranderen. Zoveel barrières zijn of worden afgebroken waar je bij staat. Hogere studies en hoogste posities zijn geen taboe meer, werken in je huwelijk met kinderen is geen taboe meer, kiezen om geen kinderen te nemen is geen taboe meer, je uitspreken als MeToo slachtoffer is geen taboe meer, vrouwenmeningen en waarden hebben is geen taboe meer, te geloven in een betere, zelfs ideale wereld is geen taboe meer, financieel onafhankelijk zijn is geen taboe meer, enz.
En zie hoe vrouwensporten serieus genomen en uitgezonden worden, hoe vrouwen steeds meer recht krijgen op een gelijke beloning als mannen, hoe in de rechtspraak vrouwen in de meerderheid zijn, hoe vrouwen beter presteren op universiteiten dan mannen, hoeveel meer vrouwen toegang krijgen tot mannenberoepen, hoe op zoveel gebieden vrouwen niet meer in de minderheid zijn, hoe vaak vrouwen uitblinken, enz.

Het grootste probleem is echter dat uitbreken, je vrijheid en echte zelf vinden, belemmerd wordt door ons minderwaardigheidscomplex, ons vaste geloof dat wij minder zijn dan de man. Zolang wij ons niet als evenwaardig* zien dan blijft slachtoffer worden, slaaf zijn, het gevoel van falen, niet geschikt zijn, minderwaardig zijn aan de man, ons achtervolgen.
Mannen vertegenwoordigen de wetenschappelijke en technische kant van het leven. Vrouwen vertegenwoordigen de wetenschap van leven. Als wij vrouwen dat zien en beseffen dat beide nodig zijn voor een harmonie van leven, dan kunnen wij vrouwen de taak op ons nemen om te bewijzen dat de wetenschap van leven een eigen en evenwaardige plaats verdient in onze maatschappij.

* gelijkwaardig is een mannenterm, evenwaardig is de juiste vrouwenterm. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk aan elkaar, maar mannen en vrouwen hebben verschillende kwaliteiten en waarden die echter even zwaar kunnen wegen.

Bekijk hier de video: Be a lady they said on Vimeo

De tekst van ‘Be a lady they said’
Be a lady they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don’t show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don’t be a temptress. Men can’t control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don’t be so provocative. You’re asking for it. Wear black. Wear heels. You’re too dressed up. You’re too dressed down. You look like you’ve let yourself go.

Be a lady they said. Don’t be too fat. Don’t be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don’t eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don’t you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size zero. Be a double zero. Be nothing. Be less than nothing.

Be a lady they said. Remove your body hair. Bleach this. Bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks. Plump your lips. Botox your wrinkles. Lift your face. Tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You’re trying too hard. You look overdone. Men don’t like girls who try too hard.

Be a lady they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Colour your lips. Powder, blush, bronze, highlight. Your hair is too short. Dye your hair. Not blue, that looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don’t like ugly.

Be a lady they said. Save yourself. Be pure. Don’t be a whore. Don’t sleep around. Men don’t like sluts. Don’t be a prude. Don’t be so up tight. Smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don’t be like the other girls.

Be a lady they said. Don’t talk too loud. Don’t talk too much. Don’t be intimidating. Why are you so miserable? Don’t be a bitch. Don’t be so bossy. Don’t be so emotional. Don’t cry. Don’t yell. Don’t swear. Endure the pain. Don’t complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That’s a woman’s job. You’ll make a good wife some day. Take his last name. You hyphenated your name? Crazy feminist. Give him children. You don’t want children? You will some day. You’ll change your mind.

Be a lady they said. Don’t get raped. Don’t drink too much. Don’t walk alone. Don’t go out too late. Don’t dress like that. Don’t get drunk. Don’t smile at strangers. Don’t go out at night. Don’t trust anyone. Don’t say yes. Don’t say no.

Just “be a lady” they said.

4 december 2021[/vc_column_text][vc_column_text]


Vraag: de Vrouwenpartij wijst steeds op het verschil tussen mannen- en vrouwenlogica, het verschil tussen resultaten van het mannendenken en resultaten uit het vrouwenhart, maar waar zijn die verschillen, die groter lijken dan we veronderstelden, op gebaseerd? En waarom zijn vrouwen daarin niet minderwaardig aan de man, maar juist meerderwaardig?

Antwoord: onze maatschappij is de laatste 2 eeuwen gebouwd op basis van de wetenschap van materie, de zogenoemde harde wetenschappen van natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Binnen de harde wetenschappen is alles meetbaar en zijn de resultaten van de meting voorspelbaar en perfect vooruit te projecteren. Materie verandert niet en geeft altijd dezelfde resultaten bij metingen, en daarmee geeft het een volledige zekerheid van uitkomsten en berekeningen.
Echter, betrekken we het leven bij de wetenschap dan staan de resultaten niet vast en zijn redelijk tot niet voorspelbaar, zoals we zien in de zogenoemde zachte wetenschappen waaronder economie en geneeskunde. Zekerheid wordt vervangen door kans en kansberekening. Het probleem daarmee is dat de harde wetenschap van wiskunde probeert vat te krijgen op dingen en zaken die niet vaststaan. Kansberekening is een onvolmaakt en vaak ongeschikt instrument om het leven te beoordelen. De kans dat je berekening er enigszins of meer naast zit is vrijwel 100%. Kansberekening is niet meer dan er een slag naar slaan en hopen dat er niets onvoorziens gaat gebeuren, dat de uitslag finaal anders maakt dan berekend is.
Kortom, de onzekerheid in de mannenwereld van het leven is groot.
Vrouwen zijn echter experts in ‘de wetenschap van leven’. Zij zijn veel beter bekend met de regels en wetten van het leven. Met die kennis en het vermogen om dingen veel beter aan te voelen, en daar de juiste consequenties aan te verbinden, zijn voorspellingen van vrouwen in het algemeen en in de praktijk veel exacter dan die van mannen. Mannen moeten vertrouwen op hun denken en hun berekeningen en afwachten, terwijl vrouwen simpelweg vertrouwen op hun hart en ‘gut feeling’ (populaire uitdrukking van mannen) omdat het elke keer juist bleek te zijn, en dus niet hoeven af te wachten!
Zweverig is vrijwel altijd de eerste reactie van mannen, maar dat is alleen zo omdat zij de waarden van het leven niet kennen en herkennen. De waarden van het leven staan in de evolutie boven de wetenschap van materie. Je kunt zeggen dat het de wetenschap is van materie plus tijd. Die combinatie is het ervaringsterrein van vrouwen en noodzakelijk om de problemen van klimaatverandering en pandemieën succesvol aan te gaan en op te lossen. Deze problemen zijn de perfecte instrumenten om ons te ontdoen van zovele slechte eigenschappen in ons gedrag naar de maatschappij en onszelf. Zonder een juiste vrouwenaanpak zijn de consequenties dat onze planeet en ons leven steeds meer onleefbaar wordt. Als we nu al opstandig worden door de corona maatregelen wat staat ons dan nog te wachten als we steeds weer te laat komen met maatregelen? Want het is duidelijk dat niets meer onder het tapijt blijft liggen. Te laat met stikstof, te laat met PFAS, te laat met duurzame energie, te laat met aanpak belastingontduiking, te laat met biologische landbouw en veeteelt, te laat met de kinderopvang problemen, te laat voor 20% van de Nederlanders die door de overheid klemt zit, etc. En voor de toekomst: nu al te laat met basisinkomen? Te laat met gratis kinderopvang en onderwijs? Te laat met gratis gezondheidszorg?
De tactiek van mannen en van de rechts conservatieve partijen is afwachten, vertragen, ontkennen, onderzoeken, om de onontkoombare gevolgen zolang mogelijk tegen te houden.
De wijsheid van vrouwen is: direct doen en de toekomst zo inhalen dat je hem nog kan veranderen en veel ellende kan voorkomen.

15 juni 2021


[/vc_column_text][vc_column_text]

Vraag: jullie schrijven in je manifest dat het jullie niet gaat om gelijke rechten voor de vrouw. Waarom niet?
Antwoord: gelijke rechten activisme is zo oud en heeft al zoveel bereikt dat je je kunt afvragen welke contributie een nieuwe vrouwenpartij daar nog aan kan leveren.
Wij vinden bovendien dat het begrip gelijkwaardigheid een cliché is geworden en het concept van evenwaardigheid veel beter past in deze tijd. Vrouwen en mannen zijn niet gelijk. Ze zijn niet gelijk fysiek, mentaal niet gelijk en emotioneel zijn ze verschillend. Ze hebben duidelijk een andere natuur, een andere basis. Maar vrouwen en mannen zijn wel evenwaardig! En in die evenwaardigheid zijn ze zeer aanvullend tot elkaar. Zwart-wit voorbeeld: mannen zijn korte termijn gericht en vrouwen zijn gericht op de lange termijn, waarmee ze elkaar perfect kunnen aanvullen in het leven.
In dezen is belangrijk dat in gelijkwaardigheid een vrouw zich over het algemeen minderwaardig, afhankelijk en minder sterk voelt. In evenwaardigheid doet zij echter niet onder voor de man. We kunnen het beter begrijpen als we zien dat gelijkwaardigheid een mannelijk begrip is en evenwaardigheid een vrouwelijk begrip.

Ook: Vrouwen zijn over het algemeen meer genuanceerd als het de wetenschap van leven betreft. Mannen zijn de experts in de wetenschap van materie. In de wetenschap van materie is gelijkheid het basiscriterium, in de wetenschap van leven zijn waarden de basis van begrijpen en handelen. Eerlijkheid is bijvoorbeeld evenwaardig aan genereusheid en gevoeligheid. Harmonie is evenwaardig aan samenwerking en eenheid. Moed is evenwaardig aan goedheid enz.
Het huwelijk tussen materie en leven is miljarden jaren oud maar het huwelijk in evenwaardigheid tussen man en vrouw is nog aanstaande.

Mannendominantie in het denken en in de maatschappij staat een evenwaardig huwelijk in de weg.
Wij als vrouwenpartij willen laten zien dat vrouwenlogica het lange termijn denken kan inbrengen in het korte termijn denken van de man, en zo veel sneller met resultaten kan komen in de huidige bedreigde wereld.


Vraag: zijn jullie anoniem? Ik zie geen namen van vrouwen op jullie site.

Antwoord: ons als Vrouwenpartij gaat het om inhoud, om kwaliteit! 
In de politiek is de persoon meestal belangrijker dan de boodschap en de inhoud. Dat willen wij vermijden door onze boodschap anoniem te houden.

In vrijwel de gehele maatschappij gaat het zo, gaat het er om wie wat zegt, niet om wat er gezegd wordt. Als je een persoon vertrouwt dan geloof je hem of haar.
Het is tegenwoordig schering en inslag dat pertinente leugens worden verteld om een bepaald resultaat te bewerkstelligen of doel te bereiken. En omdat het lukt bij een groep die men groot genoeg acht, gaat men zonder geweten, zonder schaamte, zelfs met bravoure door met ‘effectieve’ leugens te verzinnen en te verkondigen.
We lijken vergeten te zijn dat het pas tien jaar geleden is dat je iemand geen leugenaar mocht en durfde noemen? Dat was absoluut ‘not done’, een doodzonde.

Wij als Vrouwenpartij hebben waarden en waarheid als basis en toetssteen. Alles in de maatschappij verandert, maar waarden zijn universeel en eeuwig en zullen altijd opnieuw naar boven komen.
De bewegingen in de maatschappij, in de wereld, zijn als een slinger. Waar in de slingerbeweging bevinden we ons nu? Gevangen in de leugens gefabriceerd in (of onder?) alle gebieden van de maatschappij, of al op weg naar een bevrijdende waarheid op basis van waarden als menselijke maat, medemenselijkheid, eerlijkheid en gerechtigheid?
Onderweg naar een wereld die ons dwingt te overleven op basis van harmonie en samenwerking? Naar een wereld waar egoïsme geen plaats meer heeft om te overleven?

Te idealistisch? Een utopie? Nee, een kwestie van aantallen. De wetenschap van keerpunten heeft ontdekt dat het kantelpunt in processen niet ligt bij 50% zoals je zou verwachten, maar heel veel lager. Het kantelpunt waar de maatschappij van mening verandert ligt rond de 10% (zie hieronder). Hoe kan dat bij zo’n laag percentage zul je je afvragen.
Het antwoord is eenvoudig: veruit de meeste mensen lopen mee, zijn volgers. Het beste voorbeeld is de mode. Wie loopt niet mee met de mode? Het zijn de pioniers, de mensen die vooruit (durven) denken en zien, die de richting van de maatschappij bepalen, de maatschappij van morgen.
Ieder voor zich kan besluiten om zijn of haar standpunten in te nemen op basis van waarden. Je kunt je voornemen om niet meer te functioneren op basis van alleen eigen voordeel (wat automatisch het nadeel van een ander inhoudt) en alleen te gaan voor het goede voor iedereen. Het is een keuze, en als 10% van de vrouwen dat in praktijk brengt verandert de wereld en de maatschappij en de toekomst voor iedereen.

Scientists at Rensselaer Polytechnic Institute[2] have found that when just 10 percent of the population holds an unshakable belief, their belief will always be adopted by the majority of people who simply change their beliefs if their last two social interactions agreed with a new one.

 


Vraag: Kunnen wij , mn vriendin en ik op jullie stemmen in 2021 , oftewel , staan jullie op de lijst om te kiezen?

Antwoord: Jullie kunnen niet op de Vrouwenpartij Nederland stemmen omdat het geen politieke partij is zoals andere politieke partijen. 
Wij zijn een partij van ideeën die elke politieke partij mag en kan overnemen in haar politieke programma. Onze vrouwen ideeën zijn bedoeld als echte oplossingen voor de vele problemen van Nederland en de wereld. Dit in tegenstelling tot de mentale ideeën uit de door mannen gedomineerde politieke arena, die vaak vele jaren nodig hebben om geïmplementeerd te kunnen worden en vaak maar voor een deel het probleem aanpakken, zo niet nieuwe problemen veroorzaken. 

Neem als voorbeeld onze MeToo app voor het probleem van grensoverschrijdend gedrag en je ziet hoe eenvoudig en werkbaar onze oplossing is. Heeft geen wetgeving nodig, geen onderzoeks- commissies, geen eindeloze debatten of wat dan ook. Iedere groep vrouwen, in welke situatie dan ook, kan er vandaag mee beginnen als je het gratis programma Slack daar voor gebruikt, en zich zo effectief beschermen. 

Wij geloven dat we op die manier veel meer kunnen bereiken dan door met onze vrouwenpartij aan de verkiezingen mee te doen. 
Stel je voor dat een bepaald idee door meerdere partijen wordt overgenomen, dan is de kans dat het gerealiseerd wordt veel groter. 
Wat alleen nodig is, is dat veel vrouwen en mannen onze website vinden en bestuderen, waarna zij de ideeën die hen aanspreken, kunnen delen met vrienden en bekenden, en in het beste geval doorspelen aan hun politieke partij of alle politieke partijen.
Wil je daarin helpen? Deel dan onze website op Facebook, Twitter, Instagram en stuur de link door naar (vrouwen)platforms en tijdschriften.

Maar ook, stel je vragen hoe een specifiek probleem kan worden opgelost 😀. 
Wij zullen ons best doen om met een zo praktisch mogelijke oplossing te komen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

RSS
Follow by Email