Blog

Sector wijst informateurs op kinderopvangakkoord: ‘Maak kinderopvang breed toegankelijk’ – Kinderopvangtotaal

Commentaar Vrouwenpartij: er is heel wat water door de Rijn gestroomd, maar eindelijk is het zover dat de hele kinderopvangsector het eens is geworden om het kind centraal te zetten en niet meer alleen de werkende ouders.

Kinderen centraal, alle kinderen!
Kinderopvang hoort er te zijn voor alle kinderen. Dat ouders door de kinderopvang tweeverdieners konden worden is een achterhaalde zaak en dekt de lading in het geheel niet meer. De regering wil de schoolplicht die nu vanaf 5 jaar geldt, verlagen naar 3 jaar. Een kinderopvang voor alle kinderen vanaf 3 jaar is met dat voornemen noodzakelijk. De huidige eis dat beide ouders moeten werken komt daarbij te vervallen. Op het moment dat de kinderopvang onder het schoolstelsel komt te vallen, dient deze ook gratis te zijn voor peuters vanaf 3 jaar.

Waarom vanaf 3 jaar? 
De ongekende leesachterstanden, die onderwijsexperts mede wijten aan ermee samenhangende kennisachterstanden*, kunnen voor de toekomst opgelost worden door de schoolplicht te verlagen naar 3 jaar en lezen en rekenen op die leeftijd te introduceren in de kinderopvang. Gelukkig wordt hiermee het oude obsolete idee achter gelaten dat kinderen op die leeftijd alleen moeten spelen en dat ze daar genoeg van leren.

De echte werkelijkheid is dat kinderen vanaf 2 jaar nieuwsgierig worden, willen weten en willen leren. Spelen is niet voldoende voor de aspiratie en honger van het jonge brein. Woorden voeden en maken zich op voor zinnen met betekenis. Getallen leggen de basis voor de kaders en structuren in het leven, zoals concepten als tijd en maat. Maak het hele proces compleet met een overvloed aan 
algemene kennis en lees- en leerachterstanden behoren tot het verleden. 
De basis die zo gelegd wordt, draagt de persoon het hele leven mee en kan dé motivatie zijn om een leven lang te blijven leren.

De kinderopvang van de toekomst
Deze ontwikkeling vraagt natuurlijk een extra inspanning en opleiding van pedagogisch medewerkers en logisch een herwaardering van het vak. Kinderopvang is zo geen bijzaak meer, maar wordt een hoofdzaak.
We zien het bij het Ministerie van Onderwijs dat graag wil dat in de toekomst de kinderopvang naadloos overgaat in de basisschool en dat nieuwe scholen verplicht uitgebreid worden met een kinderopvang.
De beschreven hervorming van de kinderopvang zorgt ervoor dat alle kinderen gelijk behandeld gaan worden, leer- en leesachterstanden tot het verleden gaan behoren, dat toeslagenaffaires uitgesloten worden en dat beide ouders de vrijheid krijgen om te gaan werken. De kleuters krijgen een toekomst die ze verdienen.

* jong volwassenen kunnen wel lezen, maar kennen de betekenis van zovele woorden niet. Kom 3 woorden tegen waar je de betekenis niet van kent en je stopt met lezen.

Lees hier het artikel: Sector wijst informateurs op kinderopvangakkoord: ‘Maak kinderopvang breed toegankelijk’

Bron: kinderopvangtotaal.nl
Frida Noordzij
3 april 2024

Sector wijst informateurs op kinderopvangakkoord: ‘Maak kinderopvang breed toegankelijk’

In aanloop naar de kabinetsformatie staan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol voor de taak om de inhoudelijke onderhandelingen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB te begeleiden. Een uitgelezen moment voor de kinderopvangsector om het kinderopvangakkoord onder de aandacht te brengen.
Partijen in de kinderopvangsector hebben in november 2023 een kinderopvangakkoord bereikt. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet. Lees meer over dit akkoord.

Onderhandelingen
Wil dit akkoord breed in de politiek gezien en gehoord worden, dan is juist nu het moment om het (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Na de Tweede Kamerverkiezingen is het de eerste keer dat er inhoudelijk onderhandeld wordt voor een regeerakkoord op hoofdlijnen; het zogeheten ‘programkabinet’. Als de vier partijen een beknopt akkoord op hoofdlijnen sluiten, met daarin doelen en kaders van het beleid, is het aan een groep ministers en staatssecretarissen om een regeerprogramma uit te werken, waarin staat hoe die doelen bereikt gaan worden.

Brief aan informateurs
Kortom: tijd voor de kinderopvangsector om een duit in het zakje te doen bij de toch al zware taak van de heren Dijkgraaf en Van Zwol. In de brief spreken Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang, BrancheVereniging voor Ondernemers in Kinderopvang, Stichting Nysa, Beroepsvereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Stichting Voor Werkende Ouders van ‘een grote verantwoordelijkheid waarbij wij u veel succes wensen’ wat betreft de taak waar de informateurs voor staan. ‘Wij doen zelf graag een duit in het zakje als het gaat om de toekomst van onze kinderopvang in Nederland.’

‘Zorgvuldige aanpak nodig’
De partijen benadrukken dat de kinderopvang in Nederland tot één van de beste ter wereld behoort. Om die kwaliteit op peil te houden én verder uit te bouwen, is een zorgvuldige aanpak nodig. ‘Met alle partijen in de sector hebben wij daarom het kinderopvangakkoord opgesteld waarin wij richting geven aan ons gezamenlijke streven voor de toekomst van de kinderopvang.’ Daarbij heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang prioriteit. ‘Wij vragen het nieuwe kabinet om in deze periode de kinderopvang toegankelijk te maken voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. We verzoeken het kabinet om dit in nauwe samenwerking met de sector vorm te geven, rekening houdend met uitvoerbaarheid zowel in de sector als bij de overheid.’

Betaalbare kinderopvang
Om kinderopvang toegankelijk te maken voor álle kinderen moet kinderopvang betaalbaar zijn voor álle ouders. Over betaalbare kinderopvang schrijven de partijen: ‘Deze staat, vooral voor de lage en middeninkomens en specifiek voor de gastouderopvang, onder druk – gastouders ontvangen een te laag tarief om daarmee een zeker bestaan op te kunnen bouwen. De huidige budgettaire ruimte zou op termijn dan ook beschikbaar moeten blijven om de betaalbaarheid van de hele kinderopvang te verbeteren.’
‘Uiteindelijk willen we komen tot een ouderbijdrage die voor alle ouders substantieel lager ligt dan nu, zodat kinderopvang voor alle ouders bereikbaar én betaalbaar is’, zei BK-directeur Emmeline Bijlsma eerder al over het akkoord. Ook willen partijen werken aan een uitvoeringssysteem dat simpel en begrijpelijk is voor ouders. BMK-voorzitter Geert de Wit: ‘We richten het systeem zo in dat ouders niet meer geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen.’

Verantwoord groeien
Om deze doelen te bereiken is ‘een gefaseerde en verantwoorde groei van de sector een randvoorwaarde, om een liefdevolle plek in de buurt voor ieder kind te kunnen waarborgen’. Daarom moet er flink worden ingezet op het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten in de sector, stellen de partijen in het kinderopvangakkoord.
‘We spreken de hoop uit dat u alle kinderen in Nederland toegang biedt tot ons mooie stelsel en dat dit doel in nauwe samenwerking met de sector vorm wordt gegeven, rekening houdend met uitvoerbaarheid zowel bij de overheid als in de sector’, besluiten de partijen hun brief.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste vrouwenberichten uit de media

Children’s daily sugar consumption halved just a year after tax, study finds | Sugar | The Guardian
11 juli 2024

De toekomst is niet aan cijferfetisjisten
11 juli 2024

‘Debat over zzp’ers wordt niet altijd gevoerd op basis van de juiste cijfers’
8 juli 2024

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional – Kinderopvangtotaal
7 juli 2024

De boer van de toekomst zaait elke paar meter een ander gewas – NRC
7 juli 2024

Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien | Change Inc.
22 juni 2024

New Test Detects Parkinson’s 7 Years Before Most Symptoms Show : ScienceAlert
20 juni 2024

BBB vindt Europese natuurherstelwet een ‘schoffering’
18 juni 2024

AI discovers new rare-earth-free magnet at 200 times the speed of man – AI in de politiek
18 juni 2024

Plots was daar Thierry Aartsen van de VVD. Ik kon mijn oren niet geloven | de Volkskrant
8 juni 2024

Halla Tómasdóttir, verdediger van diversiteit en gendergelijkheid, gekozen tot president van IJsland | de Volkskrant
2 juni 2024

Kiezer eensgezind over streven naar duurzamere landbouw, maar haakt af bij concrete voorstellen | de Volkskrant
31 mei 2024

Rabobank: ingrepen van de coalitie kosten meer dan ze opbrengen
30 mei 2024

Plastic voedselverpakkingen bevatten duizenden verschillende soorten chemicaliën: wat gebeurt er als je die doorslikt?
27 mei 2024

Rijk worden? Word EU-lid! Na twintig jaar verdient een Sloveens gezin nu meer dan een Brits gezin – De Correspondent
15 mei 2024

Kopzorg voor kabinet erbij: klimaatgevolgen staan Nederland nu al aan de lippen | de Volkskrant
14 mei 2024

Toeslagenschandaal dreigt fors duurder te worden
14 mei 2024

Ten minste houdbaar tot-tekstje gaat verdwijnen van verpakkingen
10 mei 2024

Philosopher Nick Bostrom’s predictions on life in an AI utopia – Big Think
9 mei 2024

Iedere Nederlander krijgt te veel pfas binnen: hoe groot is het gezondheidsgevaar?
28 april 2024