Blog

Grote crash blijft uit in eerste maanden werken met Omgevingswet

Commentaar Vrouwenpartij: 26 bestaande wetten teruggebracht tot 1: wie kan daar tegen zijn en niet zien dat het een ongekende en hoopvolle vooruitgang is in wetgeving. Minder wetten betekent minder regels, minder loketten, minder tegenstrijdigheid, minder complexiteit, meer duidelijkheid, minder vergunningen, minder kosten voor alle partijen en een forse tijdsbesparing, om maar een paar voordelen te noemen.

Stel je eens voor….
Een verademing dat vergunningsvrij de maat moet gaan worden. Stel je toch eens voor wat zo’n vrijheid betekent voor burgers die iets willen qua bouwen en de drempels en papierwerk niet meer voor schier onoverkomelijke problemen zorgen.
En hoe opmerkelijk dat gemeenten mogen afwijken van de landelijke normen! Dat is nog eens centrale macht overdragen naar lokale macht. Wat een afzwakking van de absoluutheid van centrale macht.
Een grote duim voor minister Hugo de Jonge van de Vrouwenpartij 👍👌. De doemdenkers hebben tot nu toe ongelijk gekregen en horen hun expertise ergens anders te gaan verkopen.

Lees hier het artikel: Grote crash blijft uit in eerste maanden werken met Omgevingswet

Bron: fd.nl
Rob de Lange
8 april 2024

Grote crash blijft uit in eerste maanden werken met Omgevingswet

In het kort

– Gemeenten werken hard aan de implementatie van de Omgevingswet, die 26 bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving terugbrengt tot één.


– De eerste indruk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is dat het bij de steunpunten niet drukker dan verwacht is.


– Eerste Kamerlid Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), die tegen de invoering was, denkt dat ‘we langzaam het moeras in lopen met deze wet’.


In allerijl hebben de leden van het Dorpsplatform Ossendrecht extra tafels neergezet in de Harmoniezaal. De massale belangstelling voor de informatieavond over de nieuwe Omgevingswet heeft de organisatoren duidelijk verrast. De zaal is bij aanvang tot de laatste stoel bezet. Er is koffie, thee en een koekje voor de ruim zeventig aanwezigen. De deur naar het aanpalende café, waar hoorbaar wordt gebiljart, blijft gewoon open staan.

Sven Willemsen, van huis uit ecoloog, en sinds enkele jaren programmamanager implementatie Omgevingswet bij de Brabantse gemeente Woensdrecht, zit de avond voor. Woensdrecht telt vijf kernen. Ossendrecht is er eentje van. Willemsen gaat ze de komende tijd allemaal af. Hij navigeert de bezoekers door een fictieve aanvraag via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de nieuwe landelijke portal waar waterschappen, provincies en gemeenten hun wet- en regelgeving hebben ingeladen.

‘De Omgevingswet gaat over alles wat we kunnen voelen, zien, ruiken en proeven’, vat Willemsen de essentie samen. ‘We gaan van bestemmingsplan naar omgevingsplan, waarbij we niet meer alles toetsen, maar kijken of we het mogelijk kunnen maken.’ Willemsen geeft het voorbeeld van een verbouwing waar heiwerkzaamheden voor nodig zijn. In principe kan dit in de toekomst vergunningsvrij worden. ‘Uw buurman kan dan zomaar gaan bouwen, mits hij kan aantonen dat hij betrokken omwonenden voldoende van tevoren heeft geïnformeerd. De aannemer moet zich wel aan landelijke regels voor bouw- en sloopveiligheid houden. Zo niet, dan kan de gemeente ingrijpen.’

Stikstof gooit roet in het eten
Net als in de oude wet, waarschuwt Willemsen, kan stikstof roet in het eten gooien: ‘Provincies geven op dit moment geen vergunningen af voor activiteiten die stikstof veroorzaken. Neem voor de zekerheid contact met de gemeente op, want de kosten voor zo’n vergunning bij de provincie kunnen wel oplopen tot zo’n € 7500.’ 
De meeste aanwezigen willen weten of ze iets mogen bijbouwen. ‘We hebben het plan ons huis uit te breiden om mijn schoonouders dichterbij te hebben’, zegt een van hen. ‘En ik ken minstens tien dorpsgenoten die hetzelfde willen doen. Dat is toch hartstikke goed? Het scheelt zorgvraag en er komen huizen vrij.’ Willemsen stelt ze gerust. Dit soort mantelzorgconcepten zijn in de gemeente Woensdrecht vergunningsvrij. Tevreden geroezemoes stijgt op uit de zaal.

De Omgevingswet is na een jarenlange parlementaire en juridische lijdensweg vorig jaar aangenomen en op 1 januari dit jaar van kracht geworden. ‘Een zegen voor de mensheid’, sprak verantwoordelijk minister Hugo de Jonge na het laatste debat. Kamerleden waarschuwden tot het laatste moment voor problemen bij de invoering. ‘Vanaf januari gaan onze mailboxen volstromen met klachten’, voorspelde Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) en hij kreeg bijval van VVD’er Wim Meulenkamp. ‘De klachten komen nu al binnen bij de gemeenten.’ Is hun voorspelling uitgekomen?

Gemeenten zijn het eerste loket
Het in goede banen leiden van de nieuwe wet komt vooral op het bordje van de gemeenten terecht. Zij zijn het eerste ‘loket’ voor de burger die ergens een vergunning voor wil aanvragen. Het door velen voorspelde drama bij de invoering lijkt tot nu toe mee te vallen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt deze maand met een eerste voortgangsrapportage, maar toon zicht daarop vooruitlopend niet ontevreden. Het steunpunt voor gemeenten heeft het druk, maar niet drukker dan verwacht. Het calamiteitenteam heeft niet in actie hoeven komen. En de gemeente Bunschoten gaf al half januari als eerste een vergunning af volgens het nieuwe systeem, voor een dakkapel. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt wekelijks kennissessies waar honderden ambtenaren aan meedoen. De eerste weken kwamen er voornamelijk vragen binnen over de werking van het digitale loket DSO, laat een woordvoerder weten. Daarna was er een verschuiving naar aanvragen die vóór 1 januari zijn ingediend. Vallen ze nou onder het oude of het nieuwe regime? Daarnaast is er onduidelijkheid over de zogeheten ‘bruidschat’, de Rijksregels die automatisch overgaan in het gemeentelijke omgevingsplan. 
De gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht hield onlangs een ‘Winterschool’ voor raadsleden. Anders dan in Ossendrecht was de sfeer beduidend minder opgetogen. ‘Het zal ongetwijfeld niet allemaal goed gaan in het begin, waarschuwde wethouder Dick Polman. ‘Dus ook wat betreft de belasting en bemensing van het ambtelijke apparaat. We moeten routine opbouwen.’ Hij tempert te hoge verwachtingen. ‘Het is een leertraject, durf fouten te maken in plaats van zorgvuldigheid voorop te zetten.’ 

Vergunningsplicht moet uitzondering worden
Als even later Bart Bouwman, planoloog bij de gemeente en betrokken bij de implementatie van de wet, uitlegt dat ‘het aardige aan de wet is dat gemeenten mogen afwijken van de landelijke normen’, reageren veel raadsleden verbaasd. ‘Dit is nieuw voor mij. Hoe zit dat precies?’, vraagt GroenLinks-raadslid Marja van Gaalen enigszins geschrokken. 
Dat er nog wel wat valt te schaven aan kennis over de nieuwe wet blijkt ook als de ambtenaren van Stichtse Vecht proberen een speels element aan de avond toe te voegen door de raadsleden een aantal vragen voor te leggen met steeds vier mogelijke antwoorden. Op veel vragen moeten ze het juiste antwoord schuldig blijven.

‘Alle bestemmingsplannen moeten herschreven worden naar een omgevingsplan’, legt Bouwman even later uit. ‘Het idee van de wetgever is dat wij goed gaan kijken naar onze eigen regels, hoeveel het er zijn, en gaan dereguleren. Een vergunningplicht moet een uitzondering worden.’ Hij noemt het een ‘delicaat proces tussen raad en college wat betreft vertrouwen en checks and balances. Daar moeten nog afspraken over worden gemaakt.’

Twee duimen omhoog
Vanuit de publieke tribune komt de vraag hoe groot de kans is dat bouw- en adviesbureaus al vele stappen verder zijn dan de gemeente. Bouwman: ‘Dat is een van de risico’s die wij hebben aangegeven. In de praktijk zien we dat zij, inclusief advocaten, het ook niet zo goed weten. Dus er wordt heel veel overlegd. Het blijft een grote ontdekkingstocht en tijdens de verbouwing blijft de winkel open.’
Eerste Kamerlid Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA) – die tegen de invoering was – is er niet gerust op. ‘Ik heb nooit gedacht dat het met een grote crash mis zou gaan op 1 januari’, zegt zij. ‘Wel dat we langzaam het moeras in lopen met deze wet’. Kluit krijgt bijvoorbeeld signalen dat er via het digitale loket veel niet goed ingevulde aanvragen binnen komen bij gemeenten, wat voor vertraging in de behandeling zorgt. ‘Dat dit nu nog geen grote problemen oplevert komt doordat er in december een hausse aan aanvragen onder het oude regime is geweest.’

Na ruim anderhalf uur uitleg en beantwoording van vragen sluit Willemsen in Ossendrecht de avond af. De aanwezigen tonen zich tevreden over de gegeven toelichting. Slechts één man is halverwege boos weg gebeend: ‘Ik heb er tot nu toe geen moer van begrepen’, briest hij. Ook bij Willemsen overheerst tevredenheid. Hij steekt twee duimen ferm omhoog. ‘We gaan het allemaal meemaken, maar ik vind het zo’n wet!’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste vrouwenberichten uit de media

Children’s daily sugar consumption halved just a year after tax, study finds | Sugar | The Guardian
11 juli 2024

De toekomst is niet aan cijferfetisjisten
11 juli 2024

‘Debat over zzp’ers wordt niet altijd gevoerd op basis van de juiste cijfers’
8 juli 2024

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional – Kinderopvangtotaal
7 juli 2024

De boer van de toekomst zaait elke paar meter een ander gewas – NRC
7 juli 2024

Overgrote meerderheid wereldbevolking wil ambitieuzer klimaatbeleid van zijn land zien | Change Inc.
22 juni 2024

New Test Detects Parkinson’s 7 Years Before Most Symptoms Show : ScienceAlert
20 juni 2024

BBB vindt Europese natuurherstelwet een ‘schoffering’
18 juni 2024

AI discovers new rare-earth-free magnet at 200 times the speed of man – AI in de politiek
18 juni 2024

Plots was daar Thierry Aartsen van de VVD. Ik kon mijn oren niet geloven | de Volkskrant
8 juni 2024

Halla Tómasdóttir, verdediger van diversiteit en gendergelijkheid, gekozen tot president van IJsland | de Volkskrant
2 juni 2024

Kiezer eensgezind over streven naar duurzamere landbouw, maar haakt af bij concrete voorstellen | de Volkskrant
31 mei 2024

Rabobank: ingrepen van de coalitie kosten meer dan ze opbrengen
30 mei 2024

Plastic voedselverpakkingen bevatten duizenden verschillende soorten chemicaliën: wat gebeurt er als je die doorslikt?
27 mei 2024

Rijk worden? Word EU-lid! Na twintig jaar verdient een Sloveens gezin nu meer dan een Brits gezin – De Correspondent
15 mei 2024

Kopzorg voor kabinet erbij: klimaatgevolgen staan Nederland nu al aan de lippen | de Volkskrant
14 mei 2024

Toeslagenschandaal dreigt fors duurder te worden
14 mei 2024

Ten minste houdbaar tot-tekstje gaat verdwijnen van verpakkingen
10 mei 2024

Philosopher Nick Bostrom’s predictions on life in an AI utopia – Big Think
9 mei 2024

Iedere Nederlander krijgt te veel pfas binnen: hoe groot is het gezondheidsgevaar?
28 april 2024